15.03.2016 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady regulácie burín v ozimnej pšenici (I.)

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce buriny v ozimných plodinách patrí predovšetkým metlička obyčajná, stoklas jalový, stoklas mäkký, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, rumanček diskovitý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, nevädza poľná, mak vlčí, mak pochybný, kapsička pastierska, peniažtek roľný, ruman roľný, veronika perzská, úhorník liečivý, fialka roľná a ďalšie burinné druhy.

Znížiť zaburinenosť

Sú to burinné druhy, ktoré sa na poliach vyskytovali pomerne často i v minulosti, ale vplyvom systematického používania herbicídov v minulých rokoch sa ich výskyt podstatne znížil. V súčasnosti sú však zaznamenané vzostupné trendy v ich výskyte. Niektoré, ako nevädza poľná, maky, pastierska kapsička, peniažtek roľný, ostrôžka poľná, sa na poliach vyskytovali v podprahových množstvách a v niektorých oblastiach z polí takmer vymizli. Súčasne môžeme na poliach pozorovať silné výskyty burín, ktoré boli v minulosti takmer neznáme. V posledných rokoch sa šíri i ostrôžka východná. Silne sa rozšírili šalát kompasový, bolehlav škvrnitý, úhorník liečivý, fialka roľná a zemedym lekársky. Tieto burinné druhy sa na poliach rozšírili predovšetkým vplyvom dlhodobého používania herbicídov, voči ktorým sú odolné.

Zmyslom regulácie burín na ornej pôde je postupne znížiť zaburinenosť a čo najviac eliminovať konkurenciu burín voči pestovaným plodinám pri zachovaní diverzity burinných druhov v agroekosystéme.

Aby regulácia burín splnila svoj význam, musia jednotlivé opatrenia na sebe premyslene nadväzovať. Cieľom je postupné znižovanie zásoby generatívnych a vegetatívnych diaspór v pôde. Zmyslom fungujúceho systému regulácie na jednotlivých pozemkoch a celých farmách je harmonické spojenie spracovania pôdy, agrotechniky, využitia herbicídov a celej rady ďalších faktorov.

Najrozšířenejšími ozimnými plodinami sú ozimná pšenica, ozimný jačmeň a ozimná repka.

Pravidla správnej regulácie burín

Hlavnou podstatou regulácie je spoľahlivo eliminovať burinné rastliny, ktoré silne konkurujú plodinám už krátko po vzídení na jeseň. Pri zanedbaní pravidiel regulácie burín dochádza k závažnému poškodeniu porastu, ktorému nezabránime ani jarnými aplikáciami účinných herbicídov. Pri cielených aplikáciách je dôležité rešpektovať celú radu zásad:

  • Správna determinácia burín vrátane vedomostí o ich biológii.
  • Aplikácia herbicídov, alebo ich kombinácií so spoľahlivým účinkom na vyskytujúce sa buriny.
  • Vylúčenie opakovaných aplikácií herbicídov s rovnakými účinnými látkami po sebe. Hrozí nebezpečenstvo selekcie tolerantných burín, prípadne vzniku rezistencie u burín a jej rýchlemu rozšíreniu po okolí.
  • Pri vyššom zaburinení použiť vždy hornú hranicu povolenej dávky herbicídov.
  • Používanie presne nastavených a otestovaných postrekovačov s vyškolenou obsluhou.
  • Dodržovanie odporúčanej dávky vody. Znižovanie dávky vedie spravidla k vyššiemu riziku zlyhania aplikácie.
  • Voľba optimálneho termínu aplikácie herbicídov vo vzťahu k citlivým fázam burín. Aplikácie v období veľkého sucha sú rizikové.

Čo v súčasnej dobe ovplyvňuje výskyt ozimných burín?

Striedanie plodín - ozimín a jarín, obilnín, strukovín a okopanín má okrem celej rady pozitívnych vplyvov aj významné regulačné pôsobenie na reprodukciu burín. Opakovanou sejbou ozimných plodín po sebe sa vytvoria optimálne podmienky pre rozšírenie ozimných burín. Reprodukčná schopnosť týchto burín je vysoká.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Obr 3Obr 5

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down