05.08.2022 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ŽATVA S OBILNÝMI KOMBAJNAMI ŠPIČKOVÝCH VÝKONNOSTÍ

Jedným zo symbolov poľnohospodárskej techniky a zároveň jedným z najväčších strojových investícií v tejto oblasti je obilný kombajn. V minulosti a takisto aj dnes vývoj týchto strojov neustále smeruje k výkonnejším strojom, čo sa potom samozrejme odzrkadľuje aj na ich cene. Poľnohospodári, ktorí investujú do týchto strojov by mali mať pre optimalizáciu ich účelného využitia všetky dostupné informácie. Dnešné obilné kombajny zabezpečujú zber obilnín s vysokou účinnosťou, s minimálnym poškodením zrna a pri čistote, ktorá je už vhodná na skladovanie.

Od objavenia obilných kombajnov uplynulo už 80 rokov. Za toto obdobie došlo k výrazným zmenám v konštrukcii, tak aj vo výkonnosti ako aj v čistení výsledného produktu, ktorým je obilné zrno. Ich výkon motora (70 – 700 HP), pracovná šírka žacích stolov (1,5 – 14 m) a kapacita zásobníkov na zrno (2 – 18 m3) sa zvýšili viac ako desaťnásobne, pričom výkonnosť – pozberané množstvo zrna za hodinu sa zvýšila stonásobne (pri zbere pšenice 1,3 t/h - 135 t/h). Dnešné obilné kombajny zabezpečujú čistenie zrna po vymlátení s čistotou vhodnou na skladovanie (nečistoty okolo 1 %) a minimálnym poškodením zrna (okolo 0,5 %). Výkonnosť obilných kombajnov sa v začiatkoch zvyšovala zväčšením plochy tangenciálneho mláťacieho ústrojenstva, klávesových vytriasadiel slamy a celkovej plochy sít. Neskoršie sa objavili aj axiálne mláťacie ústrojenstvá a v 80. rokoch kombajny s hybridným systémom mlátenia a oddeľovania zrna zo slamy. Touto konštrukčnou zmenou sa nahradili vytriasače slamy dvojrotorovými bubnami na oddeľovanie zrna zo slamy. Nové mláťacie systémy boli tiež míľnikom vo výkonnosti kombajnov. Dnešné konštrukcie kombajnov zahŕňajú viacbubnové, tangenciálne bubnové mláťacie ústrojenstvá na mlátenie obilnej hmoty, hybridy s tangenciálnym bubnovým mlátiacim systémom a jedno- alebo dvojrotorovými separátormi zrna a jedno- alebo dvojrotorové axiálne bubnové mláťacie ústrojenstvá a separátory zrna. Ich výkonnosť je určená geometrickými rozmermi ich mláťacích, separačných ako aj čistiacich ústrojenstiev. Maximálne rozmery obilných kombajnov sú obmedzené pravidlami cestnej premávky: šírka 3,5 metra, výška 4 metre a dĺžka 18 metrov vrátane ťahaného adaptéra. Nižšie uvedieme niekoľko sériovo vyrábaných, vysokovýkonných obilných kombajnov  svetových značiek.

Moderné obilné kombajny

Mladým členom top modelov je hybridný kombajn Claas Lexion 8900 TT vybavený motorom MAN s výkonom motora  790 HP, ktorý má 1700 mm široké trojbubnové hybridné mláťacie ústrojenstvo APS Synflow a axiálny dvojrotorový separátor zrna RotoPlus. Priemer mlátiaceho bubna sa zväčšil zo 600 mm na 750 mm, počet mlatiek sa tak zvýšil z 8 na 10 a uhol opásania koša okolo mláťacieho bubna sa zväčšil na 132 stupňov. V súčasnosti na európskom trhu je to obilný kombajn s najvyšším výkonom motora. Zosilnená hnacia reťaz, väčšia plocha na separáciu a čistenie zrna, 4D kryt rotora a 3D ovládanie rotora, ako aj zásobník na zrno s objemom 18 m3 a vyprázdňovanie zásobníka zrna 180 l/s sľubuje špičkovú výkonnosť tohto stroja. Nový ovládací panel C-Motion, terminál CEBIS a automatické ovládanie umiestnené v kabíne vodiča zjednodušujú prácu operátora a optimalizujú priechodnosť mláťacieho, separačného a čistiaceho ústrojenstva. Pojazdové ústrojenstvo je kolesové, ale je k dispozícii aj Terra-Trac (TT) s gumeným pásom s paralelnými vetvami s rôznymi šírkami. Novo vyvinuté  žacie stoly CONVIO a CONVIO FLEX sú pre kombajn dostupné v pracovných šírkach 10,8 a 13,8 metra, ako aj adaptér na zber kukurice CORIO CORNSPEED v 12 riadkovej verzii. Zatiaľ čo CONVIO má pevnú lištu kosy žacieho stola, v prípade CONVIO FLEX sú tieto komponenty flexibilné. Kosa žacieho stola je v takej polohe, že môže sledovať konfiguráciu terénu a tým je zabezpečený najnižší možný rez v celom pracovnom zábere. Plodiny ako je sója, sa tak môžu kosiť veľmi blízko povrchu s nízkymi stratami. Pri zbere obilia možno CONVIO FLEX použiť s tradičnou, pevnou konštrukciou kosy. CONVIO FLEX aj CONVIO je možné upraviť aj na zber repky. Voliteľné vybavenie na repku zahŕňa prídavné podávacie závitovky s priemerom 425 mm, ktoré je možné inštalovať na ľavú a pravú stranu, na hornú časť zadnej steny žacieho stola. Aby sa docielila minimalizácia strát, zadná stena žacieho stola je zdvihnutá. Žacie stoly CONVIO FLEX a CONVIO ponúkajú maximálny komfort pre obsluhu stroja so svojimi všestrannými automatickými funkciami integrovanými do terminálu CEBIS. AUTOMATIC BELT SPEED automaticky prispôsobuje rýchlosť podávacieho pásu a pracovnej rýchlosti kombajnu. Predvídaním zablokovania alebo zastavenia pásu operátor môže včas zasiahnuť a vyhnúť sa tak kritickým situáciám, a to aj v hustých oblakoch prachu alebo v noci. AUTO CONTOUR, automatické kopírovanie terénu pre žací stôl CONVIO FLEX má štyri rôzne režimy práce. V režime „obilie“ je konštrukcia žacieho stola pevná. Na nerovnom teréne môže operátor stroja prepínať medzi pevným a flexibilným režimom stlačením tlačidla. Vo flexibilnom režime lišta kosy na posuvných nožičkách kopíruje tvar terénu. Vďaka flexibilnému posunu 225 mm – 90 mm hore a 135 mm dole  sa prispôsobí tvaru terénu. V režime AUTO CONTOUR FLEX žací stôl na základe údajov od snímačov nepretržite určuje najlepšiu polohu na dosiahnutie optimálneho toku materiálu, kopírovania terénu a najnižšej výšky rezu. To umožňuje nízke straty hlavne pre strukoviny.

doc. Ing. Juraj Maga, Dr.

Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky

TF SPU v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down