Autor
Kategórie:
Nezaradené

Záujem o malé bitúnky enormne rastie

Za posledný rok enormne vzrástol záujem poľnohospodárov o vlastný bitúnok. Len v Nitrianskom kraji ohlásila zámer postaviť či rekonštruovať a kapacitne rozšíriť bitúnky takmer dvadsiatka podnikov či samostatne hospodáriacich roľníkov. Svoj zámer odôvodňujú zvýšeným dopytom spotrebiteľov po čerstvom mäse, ktoré má jasne garantovaný pôvod.

„Všetko je to o ekonomike. Nechcem polemizovať o tom, či je tento boom rozumným riešením a aká je trvácnosť týchto bitúnkov. Osobne sa domnievam, že rozumnejšie by bolo využívať existujúce kapacity ako stavať nové,“ zhodnotil súčasný záujem o výstavbu bitúnkov Ivan Oravec z Poľnohospodárskeho družstva (PD) Devio Nové Sady.
Spracovateľský priemysel v súčasnosti spracúva len 50,7% hrubej domácej produkcie jatočného hovädzieho dobytka, čo tvorí iba 60,6% zo spotreby hovädzieho a teľacieho mäsa na Slovensku. „Ak uvažujeme s maximálnou kapacitou spracovateľského priemyslu na Slovensku v objeme 59 533 ton jatočného hovädzieho dobytka za rok, potenciál slovenského spracovateľského priemyslu sa využíva len na 18,95%,“ uvádza sa v Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 až 2020.
Na zabezpečenie požadovanej produkčnej výkonnosti v spracovaní prvovýrobnej produkcie treba výkonnosť spracovateľského priemyslu na Slovensku zvýšiť minimálne o 19,5% súčasnej úrovne čistej produkcie hovädzieho a teľacieho mäsa. V absolútnom vyjadrení to predstavuje zvýšenie výkonnosti v objeme 3630 ton jatočnej hmotnosti. Takéto zvýšenie produkčnej výkonnosti spracovateľského priemyslu by znamenalo využitie jeho potenciálnej kapacity na úrovni 25%.
Čo sa týka spracovanie hrubej domácej produkcie jatočných ošípaných, spracovateľský priemysel na Slovensku spracúva 64,5% z tejto produkcie, čo tvorí len 37,47% zo spotreby bravčového mäsa na Slovensku. „Ak uvažujeme s maximálnou kapacitou spracovateľského priemyslu na Slovensku v objeme 194 253 ton jatočných ošípaných za rok, potenciál slovenského spracovateľského priemyslu sa využíva len na 29,3%. Prvovýrobcovia sú takto nútení časť živej produkcie vyvážať na trhy ostatných členských krajín Európskej únie, najmä do Maďarska, Poľska a Česka,“ uvádza sa v koncepcii.
Na zabezpečenie produkčnej výkonnosti na úrovni 80% sa výkonnosť spracovateľského priemyslu na Slovensku musí zvýšiť minimálne o 42,53% súčasnej úrovne čistej produkcie bravčového mäsa, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje zvýšenie výkonnosti v objeme 24 203 ton v jatočnej hmotnosti. Takéto zvýšenie produkčnej výkonnosti spracovateľského priemyslu by znamenalo využitie jeho potenciálnej kapacity na úrovni 41,76%. (tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *