11.12.2018 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Závlahové systémy u nás a vo Francúzsku (II)

Závlahy sú na našom území už po dlhšiu dobu podrobené kritike z dôvodu ich nízkeho využitia, ale taktiež aj stavu, ktorý často nie je prevádzkyschopný. Tejto problematike sme sa venovali už v predchádzajúcom vydaní týždenníku Roľnícke noviny, tento raz si však priblížime, ako to funguje v oblasti závlah vo Francúzsku.

CCI Francúzsko-Slovenská obchodná komora usporiadala záštitou MPRV SR konferenciu História rozvoja závlahových systémov na Slovensku a vo Francúzsku, súčasný stav a aktuálne výzvy, ktorej sa zúčastnili. Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Gabriela Csicsaia, generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Štefana Rybu, generálnej riaditeľky NPPC, Zuzany Nouzovskej, predsedníčky Agrárnej komory Slovenska, Heleny Patasiovej, člena predstavenstva SPPK Juraja Mačaja a organizátorky podujatia Zuzany Desvergnes oboznámili odbornú verejnosť s problematikou závlah Dominique Rollin z organizácie AFEID, Vincent Kulesza zo spoločnosti SCP, pani Céline Hugodot zo združenia ASA a Ján Alena zo š. p. Hydromeliorácie.

Závlahy vo Francúzsku

Francúzska spoločnosť pre závlahy a odvodňovanie AFEID, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia, predstavila zaujímavý model regionálneho plánovania. Za spoločnosť AFEID vystúpil na konferencii Dominique Rollin, ktorý spoločnosť predstavil. D. Rollin bol zároveň i riaditeľom vedeckej skupiny, ktorá sa zaoberala výskumom vodných zdrojov a závlah na juhu Francúzska. Členmi organizácie AFEID sú poľnohospodári, vedeckí pracovníci, vodohospodárske podniky a rôzne projektové kancelárie. Na úvod bola účastníkom priblížená história závlah vo Francúzsku. Závlahy vo Francúzsku majú dlhú tradíciu, keďže zavlažovacie kanály sa nachádzajú na tomto území už od stredoveku (13. – 14. storočie). Zavlažovanie však nabralo na intenzite najmä od konca druhej svetovej vojny, pretože Francúzsko v tom čase nebolo sebestačné z hľadiska produkcie potravín. Postupne sa Francúzsko vypracovalo so závlahovými sieťami až na 2 mil. ha zavlažiteľnej plochy, z ktorých 1,5 mil. ha je momentálne aj zavlažovaných. Vo Francúzsku využíva závlahový systém zhruba 75 000 podnikov. „Poľnohospodárstvo vo Francúzsku sa odlišuje od toho v Slovenskej republike. Vo Francúzsku nájdeme totiž väčšinou malé a stredné poľnohospodárske podniky s výmerou niekoľko desiatok až niekoľko stoviek ha. Francúzsko však vykonáva prieskum o stave poľnohospodárstva a z tohto dôvodu posiela prieskumný dotazník 500 tis. poľnohospodárskym podnikom. V sedemdesiatych rokoch sa vo francúzsku zavlažovalo približne 2,6 % plôch. Najintenzívnejšie sa využívajú závlahy na juhu Francúzska v regióne Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur,“ vysvetlil v úvode D. Rollin. Priemerná nadmorská výška územia Slovenskej republiky je však porovnateľná s nadmorskou výškou stredného Francúzska, kde je zavlažovaných plôch oveľa menej, ako na juhu. Podľa D. Rollina však v niektorých regiónoch Francúzska momentálne počty zavlažovaných plôch klesajú, a to z dôvodu pestovania kukurice. Plochy na ktorých je kukurica vo Francúzsku pestovaná predstavujú zhruba 50 % z celkovej výmery zavlažovaných plôch. V roku 2010 však došlo k zmene v spoločnej poľnohospodárskej politike na úrovni celej EÚ, čo ovplyvnilo aj intenzitu závlah využívaných v kukurici. Koncom sedemdesiatych rokov bola značná časť územia zavlažovaná prostredníctvom tzv. gravitačných závlahových kanálov. Takýto spôsob však samozrejme nebol dostatočne efektívny, a z tohto dôvodu sa do popredia dostalo zavlažovanie postrekom prostredníctvom potrubných sietí.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down