11.02.2019 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zbavte sa kukuričiara efektívne

Od momentu, kedy sa na Slovensku prvýkrát objavil kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera) v roku 2002, sme boli každoročne svedkami rozširovania sa tohto škodcu do všetkých významných pestovateľských oblastí kukurice. V súčasnosti sa nenájde snáď žiadny pestovateľ, ktorý by sa s kukuričiarom nestretol pri prehliadke porastov alebo o ňom nepočul od svojich kolegov agronómov. Po vyše desiatich rokov od prvého výskytu sa kukuričiar spolu s vijačkou kukuričnou, stávajú hlavnými škodcami kukurice na Slovensku.

Ochrana proti kukuričiarovi a teda boj o úrodu kukurice by sa mali predovšetkým zamerať na ochranu koreňovej sústavy kukurice. Pretože len koreňová sústava bez požeru môže plnohodnotne zásobovať rastlinu kukurice vodou a živinami. Rozhodujúci význam pre dosiahnutie dobrej úrody kukurice má mohutný a nepoškodený koreňový systém rastlín. Vzhľadom na prakticky stálu prítomnosť škodcu v kukuričných poliach a jeho bionómiu (samička nakladie až 1 000 vajíčok) ako aj s ohľadom na klimatické zmeny v posledných rokoch, je potrebné kukuričné porasty ošetriť proti kukuričiarovi a tak sa vyhnúť výrazným stratám na kvantite aj kvalite úrody.

Hlavná škodlivosť lariev nastáva na odrastenej kukurici, kde účinok insekticídnych moridiel je už veľmi slabý alebo žiadny. Spoliehať sa pri ochrane voči larvám kukuričiara len na insekticídne moridlo sa nemusí vyplatiť. Toto platí najmä po zákaze používania insekticídnych moridiel s účinnými látkami tiametoxam, imidacloprid a clothianidin, ktoré boli praxou odskúšané a osvedčené (nevynímajúc ich úplnú bezpečnosť pre vzchádzajúcu kukuricu a nulový negatívny vplyv na kvalitatívne parametre osiva kukurice, najmä klíčivosť).

Poškodené korene kukurice

 

 

 

Poškodený porast kukurice tzv. „Husie krky“

 

 

 

Force 1,5 G – jediné spoľahlivé riešenie proti kukuričiarovi

Nezabudnite na ochranu kukurice proti škodcom. Pestovatelia nielen na juhu Slovenska sa presvedčili, že použitie Force 1,5 G predstavuje najvyšší stupeň ochrany kukurice proti pôdnym škodcom.

Prípravok Force 1,5 G bol registrovaný ako prvý prípravok proti kukuričiarovi, ktorý efektívne a spoľahlivo chráni kukuricu v najrizikovejšom a z pohľadu ochrany ťažko postihnuteľnom období požeru larvami kukuričiara na koreňovom systéme. Larvy kukuričiara likvidujú korene postupne od najmenšieho vlákna smerom k báze rastliny. Je preto nutné chrániť celý koreňový systém. Práve toto larválne vývojové štádium škodcu vykazuje najvyššiu citlivosť k účinnej látke tefluthrin, ktorá sa nachádza v prípravku Force 1,5 G.

Force 1,5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Tefluthrin je účinná látka s najlepším prechodom z pevnej do plynnej fázy pôdy, t.j. vytvára v koreňovej oblasti ochrannú zónu. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, má silné reziduálne (repelentné) pôsobenie.

O vynikajúcej účinnosti tohto pôdneho granulátu sa počas niekoľkých sezón presvedčili aj slovenskí a maďarskí pestovatelia, ktorí ním v bežnom roku ošetrujú až 40 % plôch kukurice. Force 1,5 G má okrem toho silné reziduálne a repelentné pôsobenie proti širokému spektru pôdnych škodcov z radu chrobákov Coleoptera, dvojkrídlových Diptera a motýľov Lepidoptera.

Alternatívnou stratégiou je použitie postreku proti dospelým jedincom kukuričiara. Tu je však potrebné poznamenať, že takýto zásah nám už nevráti straty na úrode, ktorú spôsobili larvy kukuričiara požerom na koreňoch kukurice. Cieľom takéhoto zásahu je redukovať kladenia vajíčok a expanziu dospelcov do susedných porastov kukurice, aby populácia lariev v nasledujúcom roku nespôsobila rastúce ekonomické straty.

Graf 1: Miera poliehania porastu kukurice po napadnutí kukuričiarom koreňovým (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, 2017)

 

V prípade ak je osivo morené prípravkom Force 20 CS, je možné aplikovať nižšiu dávku Force 1,5 G, ale len v rozmedzí oficiálnej registrácie. V sezóne 2018 sa stal Force 1,5 G neodmysliteľnou súčasťou technológie pestovania kukurice, kedy bol vyšší výskyt kukuričiara a k tomu od juhozápadu nastupujúci tlak dlhánika.

V sezóne 2019 prinášame nové výkonné materiály v zrnovom segmente, ktoré sú tak isto morené prípravkom Force 20 CS  ako aj mnohé ďalšie z našich ponúkaných kukuríc. Taktiež prinášame dve nové moridlá kukurice. Prvým z nich je štvorkombinácia účinných látok Maxim Quattro , ktorá poskytuje komplexnú ochranu osiva pred chorobami prenosnými pôdou aj vzuchom. Ako druhú predstavujeme uvedenie účinnej látky sedaxane do kukurice vo formulácii Vibrance 500 FS. Táto účinná látka je veľmi dobre známa z iných krajinách EÚ, kde ju už dlhšie obdobie veľmi úspešne využívajú v morení obilnín. Ošetrenie obidvoma prípravkami pomôže kukurici jednoduchšie odolávať nepriaznivému priebehu jari, vrátane chladu ale aj pôdnemu prísušku.

Medzi novinky zaraďujeme: SY Orpheus (FAO 380), SY Premeo (FAO 400) a SY Carioca (FAO 460). Sú ošetrené prípravkom Force 20 CS a pochádzajú z šľachtiteľského programu Artesian, ktorý ich vybavuje schopnosťou poradiť si so suchom i vysokými teplotami.

SY Orpheus (FAO 380)

Tento suchovzdorný hybrid z novej generácie hybridov Artesian, spadá do neskoršieho zrnového segmentu. Medzi jeho najväčšie prednosti patrí možnosť umiestnenia aj na piesočnaté a problematické stanovištia, kde dosahuje vynikajúce výsledky. Hovoríme o mohutnom hybride, ktorý dosahuje úspechy v Maďarsku a v južnej Európe. Pestovateľov v týchto krajinách zaujal veľmi dobrou odolnosťou voči fuzariózam v klase. Typ zrna je konský zub. Vďaka vysokej rastline je vhodný aj na siláž.

SY Premeo (FAO 400)

Pri tomto zrnovom hybride sa dá skloňovať slovo stabilita vo všetkých možných spojeniach, dosahuje vynikajúce stabilné úrody vo svojej rannej skupine. Je to veľmi vhodný hybrid pre skorú sejbu, dobre dopeľuje špičku, ktoré sú plne kryté listami. Hybrid dokonale odoláva tlaku fuzárií. Zaraďujeme ho k vyšším hybridom.

 

SY Carioca (FAO 460)

            Hybrid SY Carioca je stredného vzrastu, čo v spojitosti so stabilnou stonkou plne využíva, čiže nedochádza k lámaniu ani poliehaniu stonky. Jedná sa o celkom novú generáciu šľachtenia, pre ktorú je typická široká adaptabilita k prostrediu. Voda sa zo zrna rýchlo uvoľňuje, čo pozitívne ovplyvňuje ekonomiku pestovania tohto hybridu. Stabilita úrody je zaistená genetickým pozadím tohto hybridu v technológii Artesian. Odroda SY Carioca sa taktiež vyznačuje vysokou odolnosťou voči fuzáriám.

 

Na pripomenutie dávame do pozornosti aj ostatné hybridy z nášho segmentu kukuríc ktoré sú morené prípravkom Force 20 CS: SY Photon (FAO 300), SY Zephir (FAO 360), NK Thermo (FAO 370),  SY Kreon (FAO 410), SY Triade (FAO 430) a SY Helium (FAO 600). Stačí si len vybrať!

 

Ing. Matej Šoka, Syngenta Slovakia

 

 

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down