25.09.2015 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zber slnečnice ročnej

Olejnaté plodiny majú v našom poľnohospodárstve trvale významné postavenie pre ich viacstranné využitie. Výmera ich pestovania z roka na rok stúpa a záujem o olejnaté semená a to najmä o repkové a slnečnicové je nielen zo strany tukového priemyslu, ale aj z technických odvetví. Sú potrebné pre výrobky v kozmetike, farmácii, náterové a impregnačné hmoty, čistiace prostriedky, textilný a strojársky priemysel a ďalšie. Pre prvovýrobcov znamená, že pestovanie olejnín (najmä repky a slnečnice) je stále ekonomicky zaujímavým odvetvím rastlinnej výroby.

Význam slnečnice spočíva predovšetkým v získavaní vysoko kvalitného, hodnotného oleja, využívaného ako stolový, alebo aj technický olej. Hlavným produktom pri pestovaní slnečnice sú nažky, ktoré sú zdroj pre výrobu oleja vyznačujúceho sa výbornými dietetickými vlastnosťami. Úžitok z pestovania slnečnice však môže byť širší. Slnečnica sa môže pestovať aj ako kŕmna plodina, alebo aj ako plodina na zelené hnojenie. Opodstatnenie pestovania slnečnice zvyšuje aj vhodnosť jej použitia ako náhradnej plodiny v prípade plošných vyorávok vymrznutých ozimín, hlavne ozimnej repky olejky. Podľa pestovateľských skúseností je slnečnica pomerne náročná plodina po celú dobu vegetácie a len precízne zvládnutie celej agrotechniky od prípravy pôdy a sejby až po vlastný zber dokáže zabezpečiť kvalitné zhodnotenie vložených prostriedkov.

Príprava porastu slnečnice na zber

Jednotlivé hybridy slnečnice dozrievajú prirodzenou cestou, v závislosti od svojej skorosti a termínu sejby v priebehu septembra až októbra. To je zároveň aj agrotechnický termín pre zber a výmlat slnečnice, ktorý sa v našich podmienkach vykonáva upravenými obilnými kombajnmi. Listy slnečnice by mali byť v tomto čase už odumreté, spodná strana úborov by mala byť zafarbená do hneda. Vlhkosť nažiek by sa mala byť medzi 17 - 19 percent. V „mokrých“ rokoch, je spravidla nevyhnutnou prípravnou fázou pre úspešný zber slnečnice desikácia porastu, ktorá predchádza vlastnému zberu. V závislosti od poveternostných podmienok sa v jednotlivých rokoch bez desikácie zberá len asi 20 percent porastov. Ukazuje sa, že je ekonomicky opodstatnené poistiť si kvalitu aj kvantitu úrody rovnomerným a rýchlym ukončením vegetácie porastu. Ak slnečnica zostáva na poli po dozretí dlhšie úroda sa znižuje každým dňom. Dôvodom môžu byť hubové choroby, vtáky aj zver. Zároveň sa znižuje sa aj kvalita produkcie, a tým aj jej cena.

Desikácia porastov

Má význam z vyššie uvedených dôvodov:

  • Zladenie zrelosti celého porastu do jedného termínu a umožnenie bezproblémového mechanizovaného zberu úrody. Ošetrenie je osobitne potrebné, ak bolo nepravidelné vzchádzaniu porastu, ktoré sa neskôr prejavuje aj nerovnomerným rastom a dozrievaním nažiek.
  • Desikácia bráni šíreniu hubových chorôb v úboroch. Tieto ochorenia sa vyskytujú hlavne na mechanicky, prípadne inak poškodených úboroch a pri vlhkom počasí počas dozrievania.
  • Desikant vplýva na redukciu rizika zvýšenia kyslosti oleja, ktorá obmedzuje hlavne trhové uplatnenie produkcie z hľadiska kvality.
  • Použitie desikantu ma tiež význam v zaburinených porastoch. Toto opatrenie býva aktuálne najmä v ostatných rokoch, keď často vplyvom jarného suchého a teplého počasia nedostatočne účinkujú pôdne herbicídy. Počas vegetácie majú predovšetkým konkurencieschopnejšie buriny ideálne podmienky pre rast a následne ovplyvňujú vlhkosť porastu a celý priebeh dozrievania.
  • Desikant skracuje dozrievanie nažiek, čím umožňuje znížiť zberové straty spôsobené voľne žijúcim vtáctvom, ktoré je významným redukujúcim činiteľom úrod hlavne na menších plochách v blízkosti lesov.
  • Desikácia je tiež vhodná aj z dôvodu zníženia vlhkosti zberaných nažiek, čo potom vedie aj k zníženiu energetickej náročnosti pri ich sušení.

Zber slnečnice ročnej bez desikácie má opodstatnenie iba na bezproblémových plochách pri ideálnom priebehu počasia v dobe dozrievania. Pri voľbe desikantu je nutné brať ohľad na rýchlosť účinku, zdravotný stav porastu a prípadne na zaburinenie pozemku. Desikácia sa v súčasnosti vykonáva vhodnou pozemnou aplikačnou technikou. Straty spôsobené pojazdom postrekovačov sú tolerovateľné a vynahradia spôsobené škody, ktoré by vznikli pri zbere desikantom nepripraveného porastu.

Desikácia sa vykonáva vtedy, keď je porast takmer zrelý (asi 80 percent nažiek je zrelých a ich vlhkosť dosahuje 20 – 30 percent). Správny termín desikácie je potrebné dodržať, nakoľko tvorba oleja je najviac ovplyvnená až v záverečnej fáze vývoja nažky. Asi za 4 – 7 dní je potom možné začať so zberom a výmlatom slnečnice. O možnostiach uplatnenia pozberaných nažiek slnečnice značne rozhoduje ich kvalita, ktorá je daná predovšetkým kvalitným dozrievaním. Problémom sa väčšinou stáva dlhá doba zrenia a prechod chorôb z úborov do nažiek.

Úprava kombajnu pre zber slnečnice

Pri zbere slnečnice sa odporúča vybaviť obilný kombajn vhodným adaptérom. V súčasnosti sú v ponuke adaptéry na zber slnečnice od rôznych výrobcov v 4, 6, 8 a 12- riadkovom vyhotovení. Spravidla sú vyrábané v pevnom, alebo sklopnom prevedení a s horizontálnym drvením, resp. bez drvenia stoniek. Vhodným nastavením sa dosiahne rovnaká rýchlosť reťazového dopravníka, ako je pojazdová rýchlosť obilného kombajnu. Reťazové dopravníky privedú rastlinu k aktívnym rotačným nožom, ktoré odrežú stonku a úbor s nažkami.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down