04.07.2011 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdravie paznechtov a úprava

Problémy s paznechtami v mliečnych stádach hovädzieho dobytka sú stále veľmi aktuálne. Je dobré si uvedomiť, v akých podmienkach dobytok chováme. Chovateľské podmienky - tvrdé podlahy a maštaľná mikroklíma, časté presuny medzi skupinami zvierat, nevhodné ležiskové boxy, výrazné zmeny v kŕmnej dávke či skorý odstav teliat – to všetko vplýva na zdravotný stav končatín.

Paznechty sú ako biologický „tachograf“. Možno z nich veľa zistiť. Ryhy na stene paznechtov znamenajú, že krava prekonala nejaké problematické obdobie. Mohla to byť výrazná zmena v kŕmení, alebo niektoré z vnútorných ochorení (mastitída). Typicky konkávna stena (prehnutý paznecht) je dôsledkom chronickej laminitídy, ktorá vzniká aj pri dlhodobom prekyselení bachora (bachorové acidózy) alebo pri príjme zdravotne nevyhovujúcich krmív. 
Zranenia v oblasti paznechtov poukazujú na nevhodné riešenie ustajňovacích priestorov alebo preháňacích uličiek. Z paznechtov teda možno čítať. Dobrý ošetrovateľ paznechtov alebo poradca by sa mal správať podobne ako lekársky detektív. To znamená, mal by vedieť nielen zistiť problém, ale aj vyhľadať príčinu jeho vzniku.

Úprava paznechtov

Čo je vlastne úlohou paznechtára? Celosvetovo je za najsprávnejšiu považovaná metóda úpravy paznechtov podľa pána Ravena (tzv. holandská metóda), nazývaná aj funkčná úprava paznechtov. Ošetrenie týmto spôsobom je zamerané najmä na obnovenie prirodzenej funkčnosti paznechtu, ktorá bola neprirodzenými podmienkami, v ktorých zvieratá chováme, zmenená. Žiaľ, oproti obyčajnému skráteniu (zbrúseniu) paznechtov je o niečo náročnejšia na čas, posúdenie a zručnosti. Úpravou sa má dosiahnuť rovnomerné rozdelenie hmotnosti v paznechtovom páre. Oba paznechty by mali byť preto – pokiaľ je to možné – rovnako dlhé a vysoké, presunúť hmotnosť do predných dvoch tretín chodidla a vytvoriť čo najväčšiu nášľapnú plochu chodidla, a tak minimalizovať tlak na centimeter štvorcový.

Paznechtár môže pomôcť, ale aj uškodiť

Efektov, ktoré prináša funkčná úprava paznechtov je viacero. Po jej správnom prevedení je spravidla už na prvý pohľad viditeľné zlepšenie. Na zadných končatinách sa posudzuje napr. tzv. food scoore. Uhol, ktorý zviera medzipaznechtová štrbina a pozdĺžna os tela, by mal byť po zákroku badateľne menší. Vytvorenie „misiek“ zabezpečuje odľahčenie najviac exponovanej plochy chodidla (pod úponom šľachy ohýbača) a výrazne znižuje výskyt vredov. Správnym preuhlením končatiny sa dosiahne aj to, že oblasť pätky, najmä v mieste prechodu rohoviny na kožu, je vyššia a infekčný tlak na toto miesto nie je taký vysoký. Ďalšou snahou úpravy je vyčistenie medzipaznechtovej štrbiny. Jej neopracovanie vedie k vzniku tylómov. Priestor musí byť zrezaný tak, aby sa tam nezdržovali výkaly a nečistota, a v konečnom dôsledku kleslo percento dermatitíd na tomto mieste. Odstránenie voľnej rohoviny v oblasti pätky sa robí z podobných dôvodov – vytvoriť čo najhoršie podmienky pre hnilobné baktérie.

Trikrát ročne

Podľa Ing. Romana Mokráňa z firmy VVS SK, s. r. o., Svinná, ktorá poskytuje aj poradenstvo v oblasti manažmentu zdravotného stavu končatín, jedno krívanie oberie chovateľa v priemere o 150 eur. Preto je vhodné investovať do funkčnej úpravy paznechtov, ktorú treba vykonávať nielen na dospelých zvieratách, ale aj na jaloviciach v čase prvého pripúšťania. Na rozdiel od doterajších zvyklostí (dvakrát ročne plošné ošetrenie paznechtov) by mala byť funkčná úprava paznechtov vykonávaná pri dojniciach individuálne a spravidla trikrát ročne. Po prvýkrát tesne pred obdobím zasušenia, resp. v čase zasušenia. Po druhýkrát by mala prejsť paznechtárskou klietkou každá dojnica do 100 dní laktácie a po tretíkrát vždy, keď sa pri nej objavia zjavné problémy pri státí, resp. pohybe (hodnotené podľa locomotion, resp. foot score). Každý krok úpravy paznechtov má presné pravidlá. Ich nedodržaním dochádza k rôznym chybám - vytvorenie strechovitej nášľapnej plochy vedie k dráždeniu v oblasti medzi paznechtami a k uvoľňovaniu väzov. Misky na nesprávnom mieste môžu skôr vredy zapríčiniť, ako im zamedziť. Poranenie špičky spôsobené jej prílišným zbrúsením vedie až k infikovaniu kosti a dni života dojnice sú týmto spočítané.

Viac informácií o tom, prečo je dôležitá starostlivosť o paznechty, ako aj o tom, aké sú ekonomické dôsledky krívajúcich kráv, sa dočítate v Roľníckych novinách č. 27.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down