15.05.2019 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdravý klas, zdravé obilie!

S kvalitnou úrodou obilím ma vždy napadne spojenie „zdravý klas = zdravé obilie“. Prečo? Zdravý klas je výsledkom úsilia a vloženej práce spojenej so starostlivosťou o porast od začiatku až do konca. Každý hospodár chce vidieť dokonalý výsledok práce a tešiť sa z toho, že celá snaha stála za to. Preto v závere svojej práce vždy siahne po stabilnom, kvalitnom a osvedčenom prípravku, pri ktorom má istotu, že ho nesklame. A práve v závere môžu huby rodu Fuzarium spôsobiť najväčšie straty na obilí. Fuzariózam by sa síce mala venovať pozornosť po celú dobu vegetácie, no najväčšie straty dokážu spôsobiť práve na klasoch.

Klasy, resp. zrno napadnuté klasovými fuzariózami  význame  strácajú na kvalite.  Fuzariózy môžu spôsobovať vážne problémy až toxikologické otravy s negatívnym dopadom na zdravie človeka a hospodárske zvieratá. Toto sú dôvody, prečo sa ošetreniu pred týmto patogénom prisudzuje významný dôraz.

Ako som už spomenul k najvýznamnejším škodám dochádza práve pri napadnutí klasov. V tejto vývojovej fáze nedochádza len k úrodovým stratám, ale aj k zníženiu klíčivosti osiva a predovšetkým k značnému zníženiu technologickej kvality zrna, ako pre pekárenské, tak krmivárske účely.

Huby Fusarium produkujú po napadnutí obilnín sekundárne metabolity - mykotoxíny, tie sú príčinou otráv a bolo preukázané, že sú aj veľmi tumorózne. Najznámejšími mykotoxínmi vyskytujúcimi sa v obilninách sú nivalenol (NIV), deoxinivalenol (DON), T-2 toxín a zearalenónu (ZEA). Mykotoxíny sa po infikovaní tvoria v kvetných častiach veľmi rýchlo, môžu byť detekované už štvrtý deň po infekcii. Rýchlo sa šíria klasom a následne dochádza ku kontaminácii finálnych produktov.

Jedným z viacerých dôvodov prečo sa epidemické výskyty tejto choroby opakujú je napr. vysoký podiel obilnín v osevných sledoch, zlé zapracovanie pozberových zvyškov, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, vysoká teplota a predovšetkým nekvalitná a nedostatočná fungicídna ochrana klasu. Je preto dôležité vychádzať zo zásad integrovanej ochrany rastlín a predchádzať vzniku epidémie preventívnymi opatreniami s kvalitným fungicídnym prípravkom. Fuzariózy a ďalšie klasové choroby totiž nie sú problémom iba vlhkých rokov a vlhkej žatvy, ako by sme si mohli myslieť.

 

Magnello – špecialista na klasové fuzariózy

Syngenta ponúka fungicídny prípravok Magnello, ktorý získal povesť výborného a spoľahlivého špecialistu na klasové fuzariózy i ďalšie choroby (helmintosporióza pšenice, septoriózy, hrdze). Tento prípravok  sa skladá z účinnej látky difenoconazole (100 g/l) a tebuconazole (250 g/l). Čo sa týka obilnín, prípravok Magnello je registrovaný do pšeníc, raže a tritikale v dávke 1 l/ha. Môžete ho použiť od rastovej fázy BBCH 51 (začiatok klasenia). Cielene, ako špecialistu proti klasovým fuzariózam, sa dá použiť v rastovej fáze BBCH 61 (začiatok kvitnutia) až BBCH 69 (koniec kvetu). Za vegetačné obdobie možno týmto fungicídom ošetriť maximálne raz.

 

 

Dôležitým prínosom fungicídu  Magnello  pre ochranu klasu je výrazné navýšenie úrody oproti sólo aplikáciám účinnej látky tebuconazole a proaktívny prístup (prevencia) proti vzniku rezistencií.

 

Účinnosť proti klasovým chorobám pšenice

 

 

Použitím prípravku Magnello v obilninách získate:

  • Kvalitký výsledok špecialistu na klasové fuzariózy
  • Komplexné riešenie klasových chorôb – unikátna kombinácia účinných látok
  • Stabilné navýšenie úrody

 

 

Tank-mix kombinácie

Magnello je možné kombinovať predovšetkým s prípravkami na báze strobilurínov. Odolnosť voči zmytiu dažďovými zrážkami je už hodinu po aplikácii.

 

Ing. Roman Šuráni, Syngenta Slovakia

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down