12.12.2016 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zelená pre obnoviteľné zdroje energie

Dňa 29. novembra v Bratislave sa uskutočnila Slovensko-nemecká konferencia a kooperačné rozhovory s podporou Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a energie Nemecka v rámci exportnej iniciatívy „Energie“, ktorú zorganizovala Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora.

Energetická revolúcia

Camila Vargas, Energiewaechter GmbH, v zastúpení exportnej iniciatívy „Energie“, Spolkového ministerstva hospodárstva a energií, sa vo svojom príspevku venovala nemeckej energetickej revolúcii a exportnej iniciatíve "Energie".

Hlavným predsavzatím energetickej revolúcie je ústup od jadrovej energie v Nemecku. K realizácii tohto zámeru prispelo nešťastie v japonskej Fukušime - čo spôsobilo zmenu v nemeckej energetickej politike. C. Vargas predstavila piliere energetickej revolúcie - energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Tieto dva piliere sú podporené vhodne nastavenou legislatívou, taktiež systémovou a trhovou integráciou a rozsiahlou podporou výskumu.

„Energetická revolúcia má pozitívny dopad na trh práce, ktorý z budovania obnoviteľných zdrojov energie jednoznačne profitoval. V roku 1998 bolo v tejto oblasti 70 000 pracovných miest a v roku 2013 to bolo až 360 000 pracovných miest,“ uviedla C. Vargas.

Ďalej má vplyv aj na energetickú bezpečnosť krajiny s cieľom rozvinúť získavanie energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050 do tej miery, že výroba energie z fosílnych palív nebude v budúcnosti rozhodujúca.

Exportná iniciatíva „Energie“

Cieľmi exportnej iniciatívy sú, okrem iného, implementácia a rozvoj opatrení pre oblasť energetickej efektívnosti, navrhovanie riešení s využitím obnoviteľných zdrojov energií, transfer a vedenie projektov a celkový príspevok k medzinárodnej ochrane proti klimatickým zmenám. Tieto ciele sa majú dosiahnuť na základe rozličných nástrojov. Na jednej strane sú to podujatia a účasť na medzinárodných veľtrhoch, kde sa prezentujú nemecké spoločnosti, ďalej je to tvorba sietí, výmena odborných poznatkov, informačné a obchodné cesty s možnosťou pozrieť si na mieste realizáciu niektorých projektov v rámci iniciatívy „Energie“.

Stav bioplynových staníc na Slovensku

Ing. František Zacharda zo združenia pre poľnohospodársku biomasu Agrobioenergia sa vo svojom vstupe zameral na aktuálny stav bioplynových staníc na Slovensku s poukázaním na potrebu riešenia spracovania odpadových druhov biomasy a na legislatívu v tejto oblasti.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down