07.04.2020 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou v roku 2019

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, odbor odrodového skúšobníctva vykonáva v zmysle platnej legislatívy odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín na svojich skúšobných staniciach. V poľných podmienkach sa hodnotia hlavné hospodárske charakteristiky skúšaných odrôd.

V štátnych odrodových skúškach za účelom registrácie hybridov kukurice na zrno a na siláž bolo v roku 2019 zaradených a skúšaných spolu 343 hybridov. Hybridy sú podľa dĺžky vegetačnej doby (skorosti) zoskupované do sortimentov. Každý sortiment sa vysieva v troch opakovaniach s náhodným rozmiestnením členov (hybridov), ktoré sa fungicídmi neošetrujú. Zrnové hybridy sú podľa sortimentov zaradené na štyroch lokalitách, silážne hybridy na troch lokalitách. V rámci Slovenska sa ako skúšobné lokality pre kukuricu siatu využíva sieť jedenástich skúšobných staníc ÚKSÚP-u. Štátne odrodové skúšky s geneticky modifikovanými hybridmi kukurice sa u nás už dlhodobo nezakladajú.

Geneticky modifikované hybridy kukurice siatej, ktoré sú v rámci EÚ (a tým aj na Slovensku) registrované, našli v praxi iba minimálne uplatnenie. Je to z dôvodu slabej ekonomickej efektivity ich pestovania, ako i vo veľmi prísnom režime a v pravidlách ich pestovania, skladovania a finančného zhodnocovania. Tento problém sa následne premieta aj do spracovateľského a hlavne potravinárskeho priemyslu. Výnimkou je snáď iba energetický priemysel. V grafe je znázornený počet skúšaných hybridov na zrno a siláž v rokoch 2017-2019, na základe prijatých žiadostí o registráciu odrôd.

Podmienky pokusov v roku 2019

Na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u prebiehala sejba kukuríc v minulom roku v dlhom časovom rozpätí (16. apríl až 22. máj). Na všetkých staniciach bola pri zakladaní pokusov dodržaná metodika pre skúšanie kukurice. Dlhá doba sejby bola ovplyvnená hlavne počasím, extrémne suchým a teplým aprílom a naopak, studeným a zrážkovo silne nadpriemerným májom.

Začiatkom júna s príchodom tepla rastliny naštartovali a výrazne pokročili v raste a vývoji. Mesiac jún bol extrémne teplý a suchý na celom Slovensku (okrem skúšobnej stanice Haniska, kde spadlo v tomto mesiaci o 62 milimetrov viac zrážok ako je mesačný priemer). V čase kvitnutia kukurice v mesiaci júl bolo na území Slovenska teplo, vyskytovali sa aj zrážky a tieto optimálne podmienky prispeli k dobrému opeleniu a následne aj k dobrému ozrneniu šúľkov vo všetkých skorostných sortimentoch na všetkých lokalitách. Na staniciach Haniska a Veľké Ripňany zaznamenali začiatkom mesiaca júl silné búrky spojené s ľadovcom, pri ktorých došlo k poľahnutiu a polámaniu niektorých hybridov, čo však nespôsobilo výrazné poškodenia pokusov. K nalievaniu zrna prospeli aj vysoké augustové zrážky a teplo. Na staniciach Veľké Ripňany, Beluša a Vranov spadlo počas mesiaca august o niečo menej zrážok ako je mesačný priemer. Počas silnej búrky a vetra tu však došlo k poľahnutiu niektorých hybridov. Na skúšobnej stanici Veľký Meder zaznamenali pred zberom vysoké percento zlomených rastlín spôsobené vijačkou kukuričnou (Ostrinia nubilalis).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down