17.02.2016 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhutnenie pôdy je stále problematické

Podľa Zákona 220/2004 Z. z. § 6 je zhutnenie poľnohospodárskej pôdy nepriaznivý stav zapríčinený zvýšením objemovej hmotnosti. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy vzniká v dôsledku nesprávnych osevných postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania poľnohospodárskej techniky.

Degradácia pôdy

Zhutnenie pôdy (kompakcia) predstavuje, nielen v podmienkach Slovenska, významný degradačný proces. V SR je potenciálne kompakciou ohrozených okolo 40 percent výmery pôdy (približne 800 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy). To sa prejavuje na penetrometrickom, ale aj orbovom odpore pôdy, čo má vplyv na prenikanie koreňov do pôdy a v konečnom dôsledku i na jej obrábateľnosť. Za posledných 30 rokov sa orbový odpor výrazne zvýšil, čo svedčí o zhoršení fyzikálneho stavu a biologickej činnosti pôdy.

Nadmerné zhutnenie pôdy (kompakcia) má za následok zníženie pôdnej úrodnosti v podobe zhoršených fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy.

Od toho sa odvíja i ďalší proces degradácie pôdy v podobe zlého hospodárenia s vodou (zvýšená objemová hmotnosť, nižšia pórovitosť, zamokrenie, rýchly odtok z plochy, erózia), vysokého mechanického odporu prenikajúcich koreňov rastlín, ale i pracovného náradia mechanizmov na obrábanie pôdy. Taktiež sú prerušené póry, brzdí sa pohyb vody a plynov, čo má za následok zníženú dostupnosť kyslíka a vody pre korene rastlín).

Problém zhutnenia je teda veľmi aktuálny.

Vplyv obrábania pôdy

V NPPC – VÚRV Piešťany sa už viacero rokov zaoberáme sledovaním zhutnenia pôdy pri rôznych spôsoboch jej obrábania: konvenčnom, minimalizačnom, nastielacom a bezorbovom.

Environmentálne priaznivé a ekonomicky prosperujúce minimalizačné a pôdooochranné technológie využívajú taký manažment hospodárenia na pôde, ktorý prispieva cielene k zlepšeniu indikátorov kvality pôdneho prostredia.

Pôda na pokusnom stanovišti je hlinitá degradovaná černozem, podľa pedologického členenia hlboká, so zrnitosťou (pôdnym druhom): stredne ťažká - hlinitá až veľmi ťažká - ílovitá. Vyskytujúce sa pôdne druhy: fluvizem, černozem hnedozemná na spraši s hĺbkou humusového horizontu 400 - 500 milimetrov, so strednou zásobou fosforu a draslíka a neutrálnou až slabo kyslou pôdnou reakciou. Obsah humusu v orničnom profile je stredný, v podorničných horizontoch je nízky.

Zhutnenie pri jednotlivých spôsoboch obrábania pôdy sme sledovali v štvorhonovom osevnom postupe: pšenica letná forma ozimná, kukurica siata na zrno, jačmeň siaty jarný, sója fazuľová. Osevný postup čiastočne odráža súčasný podiel pestovateľských plôch obilnín na Slovensku (viac ako 50 percent), zastúpenie jednej bôbovitej plodiny a jednej obilniny, ktorá  je ošetrovaná ako okopanina – kukurice siatej na zrno.

Podľa spôsobu obrábania sme použili viacero druhov sejačiek: Amazone, Great Plains, Horsch Concord, Kinze.

Na meranie zhutnenia (kompakcie) pôdy sme používali prístroj Penetrologger holandskej firmy Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Ním sme určili zhutnenie (v MPa) až do hĺbky 0,80 metra.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down