24.09.2021 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Získa pluh naspäť svoj význam?

Výzvy spojené s technológiami obrábania pôdy sú v súčasnosti veľmi vysoké. Paralelne je potrebné zabezpečovať viaceré požiadavky. V prvom rade sú to požiadavky rastlín na úpravu prostredia pre ich pestovanie, nemalú úlohu zohrávajú aj fytosanitárne požiadavky a požiadavky spojené s ochranou pôdy. Súčasne je potrebné brať do úvahy aj sprísňujúce sa požiadavky na obmedzovanie účinných látok v pesticídoch. V súhrne to znamená, že musia byť použité všetky možné preventívne opatrenia zabraňujúce degradácii pôdy, vyčerpaniu humusu z pôdy a rozširovaniu chorôb a škodcov.

Ústrednú úlohu pri zabezpečovaní vyššie uvedených úloh má pozberový manažment a postupy obrábania pôdy. Priemysel poľnohospodárskych strojov ponúka širokú škálu náradí na obrábanie strniska, základné obrábanie pôdy a sejbu, ktoré viac-menej vyhovujú vyššie uvedeným požiadavkám.

Pôdu treba predovšetkým spracovávať s ohľadom na poveternostné a pôdne podmienky. A to tak, aby bola zachovaná či zlepšená jej štruktúra a biologická aktivita, nedošlo k nadmernému utuženiu a boli zmiernené erózne riziká. Cieľom je vytvoriť priaznivé štruktúry v oblasti osivového lôžka a vo vrstvách nad ním. Voľba správnej operácie obrábania pôdy pozitívne ovplyvňuje obsah vzduchu i vlhkosti v pôde a prístupnosť živín. Spolu s tým sa mechanicky likvidujú buriny či zapracovávajú hnojivá. Spektrum pracovných operácií zahŕňa v súčasnosti tri základné postupy: klasické obrábanie pôdy pluhom, konzervačné (minimalizačné) obrábanie s použitím rôznych kypričov (s ponechaním časti rastlinných zvyškov na povrchu) a priamy výsev do mulču.

Klasická technológia s orbou je vhodná do podmienok intenzívneho poľnohospodárstva v humídnej klíme, zatiaľ čo konzervačné postupy vyhovujú skôr arídnym klimatickým podmienkam. V ideálnom prípade prvý postup zahŕňa podmietku kypričom, orbu s využitím hrudorezu, prípravu pôdy kombinátorom a výsev sejacou kombináciou. Teda pomerne komplikovaný postup so štyrmi operáciami a štyrmi typmi strojov. Prínosom je účinná redukcia škodlivých činiteľov a tým aj nákladov na chemickú ochranu a záruka úrody následných plodín. Naproti tomu konzervačná technológia spočíva v opakovanom nasadení kypriča a potom sejacieho stroja. Nákladnejšie sejacie stroje (často vybavené prihnojovaním pod pätu) sú nutnosťou. Technológiu nemožno aplikovať za každého počasia, vyžaduje špecifický prístup a napr. po obilninách už pri zbere kombajny musia dokonale rozdrviť a rozptýliť slamu. Výsev do mulča priniesol tiež problémy. Patrí sem množenie slimákov a myší, hubových chorôb, zmena burinového spektra vyžadujúca nové stratégie ochrany, zrýchlené odbúravanie herbicídov vo vrstve slamy, ktorá navyše sťažuje presné uloženie osiva atď.

Veľké poľnohospodárske podniky, ktorých výmera sa rozkladá aj v niekoľkých okresoch, využívajú mnohokrát rôzne postupy hospodárenia na pôde. Po veľkom rozmachu bezorbových technológií na začiatku deväťdesiatych rokov, kedy sa zdalo, že ide o veľmi ziskový postup obrábania pôdy, sa sejba do mulču väčšinou využíva účelovo na časti výmery. Zvyšok sa obhospodaruje klasicky, tzn. s orbou, resp. konzervačnými postupmi s vylúčením orby. Existuje zároveň rad podnikov, kde sa s bezorbovou technológiou po niekoľkých rokoch skúšania rozlúčili a vracajú sa späť k pluhu. Dokazuje to zvýšený záujem o toto klasické náradie v posledných rokoch.

V čase sejby ozimných obilnín panuje často napäté obdobie a vysoké tempo, takže rýchlosť, organizačná jednoduchosť a úspora času pri bezorbových technológiách prídu vhod.
Potom je už dostatok času na zimnú orbu. Pluh je účinným opatrením v boji proti burinám, pôvodcom chorôb i škodcom a je schopný zabezpečiť povrch poľa bez rastlinných zvyškov. Aj keď čisto zapraviť rastlinné zvyšky zvládne počas druhej podmietky aj radličkový kyprič pri dostatočnej hĺbke obrábania a zodpovedajúce ťažnej sile.

Význam pluhu ukázala v plnej miere minuloročná jeseň. Rozbahnené pozemky po zbere jesenných plodín bolo možné často iba zorať, a aj to niekedy len s ťažkosťami. Pred sejbou jarných plodín potom bola nutná klasická príprava pôdy. Praktici vedia, že orba za nadmernej vlhkosti pôdy v pokročilej jeseni môže byť nákladnejšia, zdĺhavá a viesť k utuženiu podorničia aj hlbších vrstiev pôdy, ktoré možno len ťažko odstrániť náradím, alebo pôsobením mrazov. Predchádzať tejto situácii by bolo možné presunutím orby do obdobia tesne po zbere plodiny, kedy ale na túto operáciu väčšinou nezostáva čas a vlani to ani neumožnili pôdne a poveternostné podmienky.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down