06.03.2020 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Ziskové pestovanie repky ozimnej“

V poradí 22. zimné sympózium spoločnosti Corteva Agriscience, ktoré rozsahom a účasťou patrí k najväčším podujatiam na Slovensku, sa v tomto roku sústredilo na repku olejku, ktorá patrí medzi najpestovanejšie plodiny nielen u nás, ale aj vo svete. Odpovedal tomu aj obsah prednášok, zameraný na výhľad pestovania repky ozimnej, nové možnosti v odburinení porastov, či technológie ošetrenia repky na jar. Taktiež ponúkol riešenia pre pestovanie plodín pod vplyvom klimatickej zmeny.

Hostí podujatia privítal Ing. Jozef Šipek zo spoločnosti Corteva Agriscience, ktorý v úvode skonštatoval, že rok 2019 nebol v slovenskom agrosektore podľa ekonomických výsledkov pozitívny. Informoval o vykonávacom nariadení EK, ktoré vyšlo 13. januára 2020: „K 16. februáru 2020 na základe rozhodnutia ÚKSÚP-u je ukončená registrácia prípravkov na báze účinnej látky chlórpyrifos - Nurelle D, Dursban 480 EC a Reldan 22, pričom k 16. aprílu 2020 je ukončená spotreba uvedených prípravkov.“

Situácia v pestovaní repky na Slovensku a v EÚ

„Repka je jedinou významnou svetovou komoditou, ktorej produkcia v posledných rokoch klesá. V roku 2014 v celosvetovom meradle repka dosiahla rekordnú produkciu na úrovni 69,5 milióna ton, avšak v roku 2019 sme zaznamenali pokles na 62,34 milióna ton. Najvýznamnejším producentom repky do roku 2017 bola EÚ, od roku 2018 je ním Kanada,“ uviedol Ing. Martin Volf, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, podľa ktorého za poklesom produkcie repky v EÚ je zákaz používania neonikotinoidov, prísne pravidlá v oblasti ochrany životného prostredia a dovoz biopalív z tretích krajín. Plocha repky v EÚ klesla o 1,3 milióna hektárov v prospech pestovania obilnín hlavne pšenice. Ide o najväčší výpadok v produkcii repky v EÚ - o 5 miliónov ton za posledné dva roky.

Keďže EÚ má vybudované spracovateľské kapacity a došlo k poklesu produkcie, postupne sa zvýšil import repky do EÚ. Tomuto „napomohli“ nadpriemerne vysoké teploty v posledných 2 až 3 rokoch, ktoré mali nepriaznivý dopad na výšku úrod repky. Zrušenie dovozných ciel na biopalivá do EÚ v roku 2017 spôsobilo pokles cien repky na burze MATIF, ktoré nie sú pre pestovateľov dostatočne motivačné a osevy repky naďalej klesajú. V roku 2019 sa v EÚ zberalo iba 17,13 milióna ton repky, čo je najhorší výsledok za posledných 13 rokov. V porovnaní s rekordnou produkciou v roku 2014 na úrovni 24,29 milióna ton, je to pokles o 7,16 milióna ton, t. j. o 30 percent.

V prípade Slovenska, napriek suchu v apríli, zrážky v máji s úhrnmi okolo 140 až 160 milimetrov vytvorili dobrý predpoklad pre úrodu repky. Prvé prognózy na úrovni 450-tisíc ton boli znížené na 390 tisíc ton pri priemernej úrode 2,6 tony z hektára.

Súčasný stav a výhľad do budúcnosti

Podľa M. Volfa nedostatok olejnín zatiaľ nenastal, napriek tomu, že úroda 2019 bola najnižšia za posledných 13 rokov. Jedným z dôvodov sú vysoké zásoby repky v EÚ aj v SR, ktoré však postupne klesajú.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down