Žiť a aj jesť treba zdravo

Dve najväčšie organizácie agrárnej a potravinárskej samosprávy aj v tomto roku zorganizovali výchovno-edukačné podujatia, určené pre školskú mládež. Veľmi aktívne si na tomto poli už niekoľko rokov počínajú tak Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) ako aj Potravinárska komora Slovenska (PKS).

BRATISLAVA. SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o., zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa potravín už 5. ročník súťaže Hovorme o jedle. Aktivity sa začali sa 16. októbra a trvali do 20. októbra 2017.

Cieľom projektu je podporovať aktívnu účasť škôl pri vzdelávaní mládeže o potravinách a o dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.

Takisto ide o prehĺbenie vedomostí žiakov o úlohe potravín pri ochrane ľudského zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

V rámci spomenutého týždňa žiaci základných škôl absolvovali súťažno-vzdelávaciu aktivitu Hovorme o jedle ale aj výtvarnú súťaž s názvom Chutné maľovanie a literárnu súťaž s názvom Prečo potraviny nepatria do koša.

Zároveň mali možnosť zúčastniť sa na exkurziách do poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a na praktických odborných exkurziách do stredných odborných škôl s potravinárskym zameraním.

V minulom roku sa do 4. ročníka aktivít Hovorme o jedle zapojilo 423 základných škôl.

Zdravému životnému štýlu sa školopovinnú mládež pokúša svojimi aktivitami priučiť aj Potravinárska komora Slovenska. Urobila tak prostredníctvom internetového kurzu s názvom Hravo ži zdravo. Siedmy ročník tohto kurzu bol odštartovaný 2. októbra tohto oku.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *