12.03.2013 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zjednodušia právne predpisy EÚ

Tisíc malých a stredných podnikov a obchodných organizácií určilo rebríček desiatich najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ. Komisia chce malým firmám uľahčiť život a plánuje ich zjednodušiť.

Európska komisia koncom minulého týždňa zverejnila výsledky konzultácií, podľa ktorých malým a stredným podnikom (MSP) prinášajú najväčšie problémy a náklady pravidlá týkajúce sa chemických právnych predpisov REACH, dane z pridanej hodnoty, bezpečnosti výrobkov, uznávania odbornej kvalifikácie, ochrany údajov, právnych predpisov o odpadoch, právnych predpisov v súvislosti s trhom práce, záznamového zariadenia v cestnej doprave, verejného obstarávania a modernizovaného Colného kódexu.
Rebríček desiatich najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ zostavilo približne tisíc malých a stredných podnikov a obchodných organizácií. Cieľom konzultácie bolo preveriť, či predpisy EÚ nebránia pri tvorbe nových pracovných miest a nespomaľujú rast, a tiež identifikovať oblasti alebo otázky, ktoré by si v prípade potreby mohli vyžadovať ďalšie preskúmanie a opatrenia.
Na druhej strane, za najúspešnejšie právne vylepšenia firmy považujú skrátené termíny platieb v rámci smernice o oneskorených platbách, ktorá nadobudne účinnosť 16. marca 2013, spolu s opatrením, ktoré umožňuje viacerým malým a stredným podnikom, aby využívali zjednodušené účtovné režimy.
Komisia MSP umiestnila do centra pozornosti svojho programu v oblasti inteligentnej regulácie, aby pomohla rastu a tvorbe pracovných miest v Európe. Podľa odhadov totiž 20,8 milióna malých spoločností v Európe vytvára až 85% všetkých nových pozícií. Pridŕža sa pritom prenášania princípu „najprv myslieť v malom“ do všetkých oblastí legislatívy v súlade s iniciatívou Small Business Act z roku 2008 na podporu MSP.
„Komisia zabezpečuje, aby právne predpisy EÚ spĺňali svoj účel a aby pomohli európskym podnikom rásť a vytvárať pracovné miesta. Z tohto dôvodu sa stala inteligentná regulácia centrom tvorby našej politiky. Preto chceme zjednodušiť život malých a stredných podnikov, ktoré sú najdôležitejšími hnacími silami hospodárstva Európy,“ reagoval predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.
Vo viacerých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o odbornú kvalifikáciu, ochranu údajov či obstarávanie, už Komisia podnikla kroky na zjednodušenie právnych predpisov EÚ. V roku 2011 bol navrhnutý európsky profesijný preukaz, o ktorom v súčasnosti diskutuje Parlament a Rada.
V prípade ochrany dát Komisia navrhla, aby firmy s menej ako 250 zamestnancami nemuseli mať ochrancu dát či analýzu vplyvov vzťahujúcu sa na ochranu dát v prípade, že ich hlavným predmetom podnikania nie je spracovanie údajov. Navrhovaná smernica o verejnom obstarávaní, ktorá by zjednodušila účasť malých a stredných podnikov, je tiež v súčasnosti predmetom diskusií medzi inštitúciami.
„Malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú podstatný podiel všetkých nových pracovných miest v Európe, sú kľúčom, ktorý nám umožní dostať sa von z krízy,“ konštatoval komisár zodpovedný za priemysel a podnikania Antonio Tajani.
„Naše právne predpisy sa musia navrhovať tak, aby sme brali do úvahy MSP, najmä nových podnikateľov. Musia byť inteligentné, jednoduché a stabilné. Čím lepšie budeme počúvať obavy MSP, tým lepšie nám môžu pomôcť vrátiť sa k rastu,“ uzavrel. (EURACTIV)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down