Zjednodušte si zber slnečnice

Syngenta prináša pod jednou strechou komplexné technológie pre všetky dôležité a najpestovanejšie plodiny. Do portfólia patria aj odrody veľmi kvalitných slnečníc, ktorých genetika zaručí výborné výsledky na každom poli. Starostlivosť o porasty zabezpečia praxou overené herbicídy, fungicídy a insekticídy, pomocou ktorých sa priblížite k dosiahnutiu genetického potenciálu plodiny. Veľmi dôležité je finále - bezproblémový a bezstratový zber.

Aby celé úsilie vynaložené počas pestovateľského roka nevyšlo nazmar, je potrebné dostať produkciu „pod strechu“. Riešením je desikácia porastov prípravkom Reglone.

Reglone a jeho účinná látka diquat si právom zaslúžili miesto pomocníka pri zbere nielen slnečnice a svojou spoľahlivosťou a kvalitou desikácie pomáhajú udržať potrebnú kvalitu i kvantitu až do konca. Prípravok je výborný v zaburinených porastoch, kde buriny prostredníctvom svojej vlhkosti pri zbere zvyšujú vlhkosť nažiek, a tak nepriamo prispievajú k navýšeniu nákladov na potrebné dosúšanie. Jeho vlastnosti sa dobre využijú aj v porastoch poškodených poveternostnými vplyvmi napríklad po ľadovci alebo v havarovaných porastoch, kde sa rozmohli hubové choroby. V takýchto prípadoch porast vyrovná a pripraví na zber, prípadne zastaví ďalšie šírenie hubových ochorení a tak zamedzí znehodnoteniu produkcie. Reglone sa dobre osvedčil aj pri plánovaní zberu a to najmä v rokoch s daždivým počasím v predzberovom období slnečnice. Vďaka svojmu rýchlemu, blokujúcemu účinku a správnemu načasovaniu desikácie výrazne predchádza stratám v poraste. Veľmi rýchlo sa vstrebáva všetkými zelenými časťami rastlín a jeho absorpcia je zvýšená v podmienkach vysokej svetelnej intenzity a vlhkosti. Účinok na rastlinách sa prejaví už za niekoľko hodín a desikácia prebehne v priebehu 1 – 2 dní. Pritom je používanie komfortné a bezpečné, keďže sa účinná látka deaktivuje pri styku s pôdou a podobne je veľmi malé riziko kontaminácie produkcie.

Hlavné výhody Reglonu:

– veľmi rýchla účinnosť, slnečnica je za pár dní po ošetrení vhodná na zber

– okrem slnečnice desikuje aj väčšiu časť burín, vyrovnáva porast

– výborná odolnosť proti zmývaniu, už 30 minút po aplikácii

– znižuje náklady na sušenie a dočisťovanie porastu

– nespôsobuje praskanie nažiek, umožní zber všetkých nažiek z úboru

 

Desikáciu je možné vykonať, keď je cca 80 % nažiek vyfarbených a dozretých a dosiahnu vlhkosť 25-30 %. Vtedy je už ukončený proces zabudovávania oleja do nažiek. Kritické obdobie pre tvorbu kvalitatívnych parametrov, najmä obsahu kyseliny linolovej a kyseliny olejovej, je v samom závere vegetačnej doby, preto platí, že čím neskoršie je porast desikovaný, tým menej sú negatívne ovplyvňované procesy tvorby kvalitatívnych parametrov úrody.

Nielen vhodný čas, ale aj vhodný spôsob prevedenia desikácie je veľmi dôležitý a v neposlednom rade je potrebné myslieť na to, aby sa ošetrenie urobilo s vhodnou veľkosťou kvapiek, čo predstavuje 15-25 kvapiek na cm2 listovej plochy, čiže sú potrebné kvapky s veľkosťou 450-600 mikrónov. Takýmto spôsobom dosiahnete, aby prípravok dopadol na listovú plochu s čo najmenšou stratou z odparenia a zároveň sa zabráni úletom kvapiek.

V prípade vykonávania desikácie portálovým postrekovačom treba venovať  pozornosť aj vhodnému výberu trysiek. Používanie jednotlivých typov odporúčame podľa nasledovných kritérií.

Štandardné ploché trysky:

  • pri normálnom zaburinení porastu
  • pri porastoch so stredným habitom, u hybridov „s ovisnutým úborom“
  • pri normálnom priebehu počasia

Trysky s prisávaním vzduchu:

  • pri silne zaburinených porastoch
  • pri porastoch s veľkým habitom slnečnice
  • pri vyšších teplotách (20-25 °C)

Desikačný účinok je možné navýšiť pridaním 5 l/ha močovinového roztoku alebo 4-5 kg/ha dusičnanu amónneho. Prípadne je možné použiť do TM aj DAM 390 alebo prípravky pre zníženie zberových strát.

Rovnomerne dozretý porast je zárukou bezstratového zberu slnečnice. Každým dňom, ktorý strávi dozretá slnečnica na poli, sa stráca úroda. Vďaka prípravku Reglone môžete minimalizovať straty pri zbere, ktorý vykonáte pri optimálnej vlhkosti. Správne načasovanie desikácie prináša ešte jeden neprehliadnuteľný bonus – lepšie zvládnutie organizácie jesennej pracovnej špičky.

 

Autor: Ing. Miroslav Béreš, Syngenta Slovakia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *