16.05.2014 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zmeny pri predaji a darovaní pôdy plénum schválilo v zrýchlenom režime

Podmienky predaja a darovania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa majú sprísniť. Plénum Národnej rady (NR) SR pri dnešnom hlasovaní schválilo vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Právnu normu musí ešte podpísať prezident, účinnosť by mala nadobudnúť od 1. júna tohto roku.

BRATISLAVA. Zákon prešiel parlamentom v skrátenom režime, podľa rezortu pôdohospodárstva má viac chrániť slovenskú pôdu a zabrániť špekulatívnym nákupom s ňou. Po novom by tak mali pôdu, ktorá má naďalej slúžiť svojmu účelu, prednostne nadobúdať osoby, ktoré podnikajú alebo pracujú v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky.
Prednostné právo na odkúpenie pôdy budú mať družstvá, agropodniky a samostatne hospodáriaci roľníci v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Ak títo záujem o pôdu neprejavia, právo na jej odkúpenie budú mať osoby podnikajúce alebo pracujúce v poľnohospodárstve v susediacej obci, následne aj z inej oblasti. Pokiaľ o prevod poľnohospodárskeho pozemku za cenu požadovanú prevádzajúcim neprejaví záujem žiaden z takto určených subjektov, bude môcť pozemok nadobudnúť ktokoľvek.
Obmedzenia pri predaji a darovaní sa nemajú vzťahovať na záhrady a poľnohospodárske pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce - intraviláne, ani na pozemky s výmerou do 2000 štvorcových metrov, aj keď sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Obmedzenia sa nemajú vzťahovať ani na pozemky, ktoré sú podľa predpisov o územnom plánovaní určené najmä na výstavbu, ani na tie, ktorých možnosť poľnohospodárskeho využívania je obmedzená, napríklad v záujme ochrany prírody, krajiny alebo vodných zdrojov.
Podľa novej právnej úpravy sa bude naďalej rešpektovať predkupné právo, podľa ktorého majú nárok na prednostné odkúpenie pozemku jeho spoluvlastníci. Ich súhlas k darovaniu alebo predaju potrebný nebude, ak svoj podiel na pozemku spoluvlastník predáva alebo daruje osobe sebe blízkej, napríklad deťom, manželovi alebo manželke. Rešpektovať sa budú aj práva dedičov a reštitučné nároky.
Nadobúdať poľnohospodársky pozemok do vlastníctva nebude môcť štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok rovnako neumožňuje nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku osobám zo SR. Obmedzenie sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku ani na štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, na Švajčiarsko a štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.
Opozícia však návrh rezortu pôdohospodárstva v pléne kritizovala. Viacerí opoziční poslanci tvrdia, že je protiústavný a po schválení avizujú podanie na Ústavný súd SR. Právna norma podľa nich zvýhodňuje veľkopodnikateľov a finančníkov. Viacerí poslanci preto žiadali cez procedurálne návrhy stiahnutie tohto bodu programu, pri hlasovaní ale neuspeli.
Poslanci k zákonu však prijali viacero pozmeňujúcich návrhov. Napríklad rozšíril sa okruh príbuzných osôb, na ktoré sa postupy tohto zákona nevzťahujú. Zároveň sa spresnilo, že pri prevode poľnohospodárskeho pozemku na človeka bez poľnohospodárskej výroby bude garantovaná cena požadovaná prevádzajúcim a nebude dochádzať k špekulatívnym zníženiam ceny. Prevod bude viazaný na trvalý pobyt alebo sídlo osoby, najmenej na 10 rokov na území Slovenska.
Na mladých poľnohospodárov sa pritom nebude vzťahovať povinnosť vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Nebudú môcť ale prenajať, predať ani darovať poľnohospodársky pozemok tri roky od jeho nadobudnutia.
Hlasovaním v pléne prešiel aj jeden pozmeňujúci návrh opozície. Pripravil ho poslanec SDKÚ-DS Jozef Mikuš. Na základe neho nebudú musieť predávajúci zverejniť ponuku v tlačených periodikách, ale len v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva, a tiež na úradnej tabuli v obci, kde sa pozemok nachádza.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down