31.01.2013 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zmeny vo verejnom obstarávaní

Pravidlá verejných obstarávaní by sa mali od júla zmeniť. Počíta s tým novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ministerstva vnútra, ktorú posunuli poslanci NR SR do druhého čítania.

Táto právna norma má rozšíriť zverejňovacie povinnosti, zefektívniť proces obstarávania a posilniť postavenie kvalitných a poctivých dodávateľov. Návrh novely počíta so vznikom internetového profilu verejného obstarávateľa, ktorý bude bezplatný, verejne prístupný a hocikto si takto bude môcť pozrieť celý životný cyklus zákazky, od súťažných podkladov až po vyhodnotenie plnenia zmluvy. S rozšíreným zverejňovaním by sa podľa novely mal zaviesť notifikačný modul, ktorý bude záujemcom automaticky zasielať informácie o vyhlásených súťažiach.
„Novela zákona ruší rokovacie konanie bez zverejnenia v podobe, v akej je dnes známe," informoval rezort vnútra. Všetky prípady dnešného rokovacieho konania bez zverejnenia budú musieť byť zverejnené ešte predtým, ako verejní obstarávatelia tento postup využijú. Povinné zverejňovanie vopred sa bude týkať aj nákupov, ktoré dnes nemajú formálne upravené postupy a zákon sa na nich nevzťahuje.
Zásadnú zmenu, ktorá podľa ministerstva zvýši transparentnosť, by malo priniesť zriadenie elektronického trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri takzvaných podlimitných zákazkách. „Pôjde o elektronický nákupný systém, ktorý by mal umožniť realizovať nákup bežných komodít už v priebehu troch pracovných dní a mal by uľahčiť a zrýchliť nákup, zároveň však umožniť všetkým sledovať, čo a za koľko štát nakupuje," tvrdí rezort vnútra. V oblasti podlimitných zákaziek sa na iné než bežné komodity podľa novely zákona zjednocuje postup pre verejných obstarávateľov a namiesto troch režimov sa zavádza jeden.
Ak by novela vstúpila do platnosti v navrhovanom znení, zmeny nastanú aj v oblasti revíznych postupov. Právna norma navrhuje námietkové konanie v dvoch štádiách, namiesto dnešných šiestich, ktoré prebehne v prvom štádiu pred otvorením ponúk s cenou a v druhom po otvorení. Novým prvkom je zriadenie rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorá bude rozhodovať ako odvolací orgán, čo spružní proces námietkového konania a zjednotí rozhodovaciu činnosť ÚVO, tvrdí rezort vnútra.
„Dôležitou zmenou je aj zavedenie možnosti uzatvoriť zmluvu s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí, ak k uzavretiu s prvým nedôjde z dôvodu nesplnenia podmienok či neposkytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy. Odpadne teda nutnosť opakovať súťaž a výrazne sa zefektívni postup verejného obstarávateľa," tvrdí minister vnútra Robert Kaliňák.
Zákon má zaviesť aj ďalšie zmeny, napríklad pravidlá pre dnes už existujúci systém hodnotenia kvality predošlých dodávok tovarov, služieb a prác a zavádza jednotný systém referencií. Ak dodávatelia alebo uchádzači budú predkladať do súťaží nepravdivé alebo falošné dokumenty, porušovať zmluvné povinnosti, nedodávať kvalitne, bude im hroziť vylúčenie z budúcich súťaží, a to v závažných prípadoch až na tri roky. Novela obsahuje aj zákaz cenových dodatkov, pri rámcových zmluvách povinnosť znižovať cenu, ak sa znižuje aj cena na trhu, či posilnenie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down