Zostane Borievka obyčajná nedocenenou drevinou?

Súčasný stav slovenskej krajiny čoraz výraznejšie prezentuje vývoj slovenskej spoločnosti, jej ekonomickú silu, štruktúru a jej hodnotový systém. Čoraz častejšie počúvame o kvalitatívnych nárokoch a požiadavkách ohľadom vyváženej krajiny. A v tejto súvislosti sa snažíme o vytváranie podmienok pre tvorbu harmonizovanej krajiny - od polohy spoločenskej, politickej, ekonomickej až po legislatívnu polohu.

Slovensko má veľmi rozmanité prírodné podmienky, s ktorými súvisí bohatá druhová diverzita flóry a fauny. Na flóru sú v našich podmienkach bohaté aj trvalé trávne porasty (TTP) – lúky a pasienky, ktoré v kontexte s diverzitou zahŕňajú ekosystémy s rôznym potenciálom využitia a zároveň s určitou hodnotou.

Trvalé trávne porasty Slovenska patria vďaka svojej veľkej druhovej diverzite medzi najvýznamnejšie biotopy strednej a východnej Európy. Lúky a pasienky tvoria typický ráz našej krajiny, predstavujú neoddeliteľnú súčasť jej histórie, a významnou mierou prispievajú k poľnohospodárskej produkcii a poskytujú miesta na oddych a rekreáciu.

Okrem vyššie uvedených produkčných a estetických funkcií predstavujú tieto biotopy dominantný príspevok k uchovaniu biologickej rozmanitosti a bohatého genofondu. V nadväznosti na tieto všeobecné skutočnosti sa žiada otvoriť tému konkrétneho uplatňovania prostredníctvom všeobecne známej dreviny borievky obyčajnej (Juniperus Communis L.).

 Význam borievky a jej uplatnenie

V súčasnosti zaznamenávame na trhu narastajúci záujem o produkty, pochádzajúce zo spracovania  plodov borievky obyčajnej – či už v potravinárskom, farmaceutickom, liehovarníckom či v kozmetickom priemysle, čo vytvára potrebu určenia podmienok nielen pre  zvýšenie jej produkcie, ale prioritne najmä pre zachovanie jej terajších stanovíšť.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *