Zvoľte si originalitu pestovania ozimného jačmeňa

Nie je to tak dávno, keď bol ozimný jačneň považovaný za doplnkovú plodinu a jeho agrotechnike sa neprisudzovala výraznejšia pozornosť. Pred jedenástimi rokmi spoločnosť Syngenta® vyhlásila svoj zámer o zápis do Guinesovej knihy rekordov – predmetom bola odroda SY Wootan. Vtedajšie lokálne výsledky poukázali na úrodový potenciál odrody vysoko nad hodnotou 10 t/Ha. Odvtedy sa v portfóliu spoločnosti vystriedali tri generácie ozimných jačmeňov a každá generácia priniesla niečo nové – nový znak, vlastnosť, ktorá prispela k navýšeniu úrody na mnohých pestovateľských lokalitách.

     Iná situácia nie je ani v roku 2024. Do segmentu ozimných jačmeňov bola zaradená netrpezlivo očakávaná novinka – odroda hybridného ozimného jačmeňa SY Zoomba. Ako prvá odroda spomedzi ozimných jačmeňov je plne rezistentná voči BYDV (žltá vírusová zakrpatenosť jačmeňa) vďaka prítomnosti génu Yd4.

Minuloročná novinka – odroda SY Harrier, priniesla toleranciu voči BYDV založenú na prítomnosti génu Yd2. SY Harrier si tak dokáže svojpomocne poradiť - tolerovať výskyt BYDV, ale o plnej rezistencii je možné hovoriť len při odrodách s aktívnou prítomnosťou génu Yd4. Práve geneticky podmienená rezistencia, prináša najúčinnejší nástroj v boji proti BYDV v období značne ovplyvnenom zdrojmi insekticídov, regulujúcich vošky a cikádky – teda vektory BYDV. Uvádza sa, že úroda porastov s aktívnou prítomnosťou BYDV môže byť znížená o 3 – 30%, pričom devastácia porastov s výskytom ochorenenia môže dospieť až k nutnosti ich zaorania. Tohtoročná pestovateľská sezóna prinesie aktuálne informácie o dopade BYDV na porasty náchylných odrôd, kdeže v tejto sezóne čelíme vysokému virusovému napadnutiu porastov. Budeme radi, ak sa o stave Vašich porastov jačmeňa a zberovými výsledkami s nami podelíte.

Významným bonusom odrody SY Zoomba, je jej plná genetická rezistencia voči BYDV a tolerancia voči WDW (vírus zakrpatenosti pšenice), kterého prítomnosť bola zaznamenaná na mnohých testovaných lokalitách v jarnom období 2024.

V minulom roku bol predstavený zberový koncept hybridních ozimných jačmeňov tzv. „na zeleno“. Tento prístup významne navyšuje variabilitu využitia porastov ozimných jačmeňov. Hybridné ozimné jačmene výrazne ťažia z heterózneho efektu, ktorý im zaisťuje neobvykle vysokú vitalitu. Táto vitalita sa prejavuje prítomnosťou mohutného koreňového systému, vysokej odnožovacej schopnosti a maximálnej úrody zelenej hmoty.

Zber zelenej hmoty doporučujeme v dvoch termínoch – pred metaním (začiatok mája), najmä pre výkrm hovädzieho dobytka, prípadne v neskorej mliečnej zrelosti pri využití hmoty na produkciu bioplynu (termín zberu o 1 – 2 týždne skôr vs. zber raže). Silážnym zberom sa otvára širšie sejbové okno na možný výsev kukurice do pokoseného strniska. Pri dodržaní ochranných opatrení, na lokalitách ohrozených eróznym poškodením, je možné pokosený porast nechať zregenerovať. Takto je možné dosiahnuť dodatočnú kosbu zrna (podľa vlahových podmienok okolo 3 t/Ha, na prelome júla a augusta).

Viac podrobností ohľadom tohoto technologického využitia a spracovania hybridného ozimného jačmeňa nájdete v našom katalógu hybridných ozimných jačmeňov Hyvido®, na našich stránkách www.syngenta.sk.

Hybridné ozimné jačmene Hyvido® Vám poskytujú vysokú variabilitu pestovania. Je len na Vás, akú pestovateľskú cestu si zvolíte.

               Novinka SY Zoomba

Ako už bolo spomenuté, „Top ponukou“ je BYDV plne rezistentná odroda SY Zoomba, ktorej rezistencia je založená na prítomnosti génu Yd4. Doplnkom je jej tolerancia voči WDW. SY Zoomba je medzitypovým druhom ozimného jačmeňa. V porovnaní s odrodou SY Dakoota, alebo SY Maliboo sa viac približuje klasovým typom, podobne jako SY Galileoo. Medzi prednosti odrody SY Zoomba patrí výborný zdravotný stav, ktorý sa prejaví najmä pri napadnutí porastov múčnatkou. V porovnaní s odrodou SY Harrier, je SY Zoomba zimuvzdornejšia. Má vyšší, robustnejší vzrast a je možné jej využitie v silážnej technológii. SY Zoomba je moderná odroda s vysokým úrodovým potenciálom.

Porovnanie BYDV rezistentné SY Zoomba a senzitívne odrody jačmeňa, CZ jar 2024

Aby bola pestrosť v ponuke hybridných ozimých ječmeňov Hyvido® kompletná, je potrebné uviesť i doplňujúce úrodné odrody

SY Harrier

 • Hybrid s toleranciou voči BYDV
 • Mezityp až kompenzačný typ (vysoko odnoživý)
 • Vysoká úroda v oboch variantoch pestovania
 • Vysoká odolnosť voči poliehaniu
 • Skorý/stredne skorý

SY Galileoo

 • Flexibilný hybrid vhodný na všetky stanovištia ozimného jačmeňa
 • Mezityp (medzi klasovým a kompenzačným typom)
 • Vysoká úroda v oboch variantach pestovania
 • Vyniká veľmi dobrou zimuvzdornosťou

SY Loona

 • Veľmi vysoký, stabilný úrodový potenciál v oboch úrovniach intenzity
 • Mezityp (medzi klasovým a kompenzačným typom) nová generácia
 • Vysoká odolnosť k listovým chorobám
 • Vynikajúca kvalita zrna
 • I do horských a chladnejších oblastí

SY Dakoota

 • Kompenzačný typ hybridu
 • Vysoká odnožovacia schopnosť
 • Vhodný i do suchších podmienok
 • Veľmi vysoká schopnosť regenerácie
 • Dobrá zimuvzdornosť
 • Najskorší hybrid v našej ponuke

SY Baracooda

 • Klasový typ
 • Vysoká úroda v oboch variantoch pestovania
 • Veľmi dobrá reakcia na intenzifikáciu pestovania
 • Mimoriadne veľké klasy
 • Veľmi vysoká úroda zrna v ošetrenom variante

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech, s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down