11.02.2020 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku? (I.)

Pod týmto názvom sa v Mojmírovciach koncom novembra minulého roka uskutočnilo už tretie stretnutie pestovateľov zeleniny, ovocia, viniča a výrobcov vína, zástupcov obchodu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS), Ovocinárskej únie SR (OÚ SR) a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) s cieľom zhodnotiť aktuálny stav v jednotlivých oblastiach v kontexte s tvorbou nového Strategického plánu.

Hostí odborného seminára privítal Ing. Jozef Šumichrast, PhD., riaditeľ ZZZS, ktorý zároveň viedol diskusiu k nastoleným témam.

Aktuálny stav a vízie špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku

„Za určitých podmienok v najbližších desiatich rokoch Slovensko má potenciál pokryť veľkú časť svoje potreby v zelenine a zároveň exportovať do okolitých krajín,“ optimisticky sa vyjadril Mgr. Michal Šula, podpredseda ZZZS.

Súčasná produkcia zeleniny a zemiakov je na úrovni okolo 270 tisíc ton. K tomu, aby sme v najbližších rokoch naplnili a zvýšili potenciál výroby na 700 tisíc ton potrebujeme splniť množstvo podmienok. Rozšíriť pestovateľské plochy poľnej zeleniny na 25- až 30 tisíc hektárov a zakryté plochy na cca 100 hektárov. Podľa M. Šulu základnou podmienkou a strategickou výhodou Slovenska je voda, je však potrebné obnoviť systém závlah. Kľúčovým naďalej ostáva podpora sezónnej práce, čo si vyžaduje zreformovanie Zákonníka práce. Za zvlášť významné M. Šula považuje efektívne zameranie intervencií zo strany štátu, najmä do špeciálnej rastlinnej výroby, ako citlivého odvetvia.

„Pozitívne je, že sme v posledných rokoch na Slovensku zaznamenali rozvoj zakrytých plôch v kontexte s inováciami ako významným faktorom zvyšovania množstva produkcie zeleniny,“ uviedol M. Šula, podľa ktorého veľkou výzvou je aj naďalej rozvíjať kapacity pre pozberovú úpravu a spracovanie zeleniny a zemiakov. Zdôraznil, že pre podporu najmä malých farmárov a ich organizovanosť, je dôležitý Sektor organizácie trhu (SOT). V neposlednom rade je potrebné naďalej budovať férové dlhodobé vzťahy s obchodnými reťazcami. „Ak chceme byť v našich predsavzatiach úspešní, potrebuje v najbližších desiatich rokoch naliať do špeciálnej rastlinnej výroby (plán SPP) 270 miliónov euro a v rámci štátnej pomoci 20 miliónov euro,“ dodal k výzvam M. Šula.

Strategický plán do roku 2027

Ing. Juraj Mačaj, dlhoročný významný pestovateľ zeleniny a zemiakov v úvode ocenil spoločné úsilie ZZZS, ZVVS a OÚ SR pri tvorbe Strategického plánu do roku 2027: „V rámci sektorov ovocie, zelenina a vinohradníctvo, máme najväčšiu produktivitu z hektára, na hektár zamestnávame najviac ľudí a na hektár poberáme vyššie dotácie, ako napr. pšenica. Avšak pri prerátaní pšenica dokáže akumulovať až 14 000 euro dotácií na jedno pracovné miesto, pričom špeciálna rastlinná výroba v priemere iba 2 500 euro. Je to zrejme odpoveď, prečo sa pestovatelia za takýchto podmienok nehrnú do špeciálnej rastlinnej výroby.“

Cestou odbytových organizácií

Na Slovensku máme v súčasnosti uznané dve organizácie výrobcov v ovocí a tri v zelenine.

Podľa J. Mačaja sú organizácie výrobcov efektívnym nástrojom pre malých pestovateľov ako aj pre obchod: „Združením pestovateľov sa zvyšuje rozmanitosť výrobkov a množstvo ponúkanej produkcie až na úroveň, ktorá je schopná reagovať na potreby obchodných reťazcov. Organizácie výrobcov sú cesta, ktorou je potrebné ísť, kto na tento vlak nenaskočí, bude sa trápiť.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down