Ako podporiť produkčné schopnosti plodín

Obsah odborného seminára spoločnosti EGT system spol. s r.o., usporiadaného na konci januára v Podhájskej, bol zameraný na predstavenie osvedčených produktov pre výživu a stimuláciu rastlín, ochranu porastov s cieľom podporiť ich odolnosť proti stresovým podmienkam prostredia ako je sucho, alebo chlad. Taktiež zaujala problematika nových technológií zakladania porastov poľných plodín, či pohľad do fyziológie rastlín.

Podpora už od začiatku

Energen Germin je hnojivo s obsahom mikroprvkov, auxínov a extraktu rias (Ascophytum nodosum) pre stimuláciu rastu a vývinu rastlín hneď od začiatku.  Je určené k použitiu ako súčasť moriacej kvapaliny na osivo s registráciou do obilnín, predovšetkým pšenice ozimnej a jačmeňa jarného, ďalej repky, maku a slnečnice. Výrazne ovplyvňuje energiu, rýchlosť a kvalitu klíčenia, čím podporuje vyrovnanosť vzchádzania. Komplexné účinky prípravku sa prejavia najmä v stresových podmienkach prostredia.

Energen Fulhum Plus je prednostne určený na podporu tvorby koreňov v prvej polovici vegetácie. Zvyšuje odolnosť rastlín proti suchu a podporuje príjem a využitie dusíkatej výživy. J. Mach ho odporúča aplikovať v dávke 0,5 litra na hektár zvlášť v tomto roku na prezimované porasty ozimín, pretože v mnohých lokalitách boli vystavené holomrazom. Energen Aktivátor Plus je zaujímavý odlišným účinkom v dvojklíčnolistových a v jednoklíčnolistových rastlinách. Účinná látka morforeguluje repku a mak, naopak v pšenici pôsobí ako čistý auxín. V prehustených porastoch obilnín ovplyvňuje tok asimilátov v prospech silnejších odnoží, aplikuje sa v BBCH 37. V repke podporuje tvorbu koreňov a vetvenie.

Ochrana pred suchom

Energen Stimul Plus patrí do obdobia hlavného rastu repky, kukurice, slnečnice a maku, kde podporuje tvorbu a hustotu koreňov, ovplyvňuje HTS a dlhodobo chráni porasty proti stresovým podmienkam, najmä suchu. Energen Fruktus Plus je slabý auxínový prípravok, ktorý znižuje obsahuje dusíkatých látok v zrne sladovníckeho jačmeňa. Veľmi dobré výsledky dosahuje vo viniči hroznorodom, kde ovplyvňuje rast bobúľ, tvorbu aromatických látok a cukrov. Za ekonomicky najzaujímavejší považuje J. Mach prípravok Energen 3D Plus, ktorý v kombinácii s tekutou močovinou nadpriemerne zvyšuje príjem a spracovanie dusíka rastlinami. V praxi sa používa do pšeníc spolu s prvým krátením vo fáze BBCH 31 – 32 až do aplikácie posledného fungicídu, dalej do repky, cukrovej repy, maku, atď., na ochranu porastov proti suchu počas hlavnej vegetácie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *