Cielené ošetrenie obilnín podľa rastových fáz

„Pre pestovateľov je nielen dôležité, koľko odnoží má pšenica na jar, ale koľko z nich je produktívnych, t. j. má vytvorené tri listy, čo je predpoklad, že takáto odnož vytvorí aj klas. Je veľká závislosť medzi počtom odnoží a počtom klasov a výsledkom vytvorenej úrody."

Uviedol Ing. Ján Hanuska zo spoločnosti Bayer počas odbornej konferencie v Nitre.

Vo svojej prednáške sa zameral na „chronicky“ známe skutočnosti a fakty, ktorým nie vždy jednotne rozumieme. Pozornosť upriamil na rastové fázy obilnín podľa stupnice BBCH, o zavedenie ktorej sa zaslúžili spoločnosti Bayer, Basf, Ciba-Geigy a Hoechst. Táto stupnica sa stala základom pre jednotné kódovanie fenologicky podobných rastových štádií jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových kultúrnych plodín. Kopíruje stupnicu podľa Zadoksa, je rozdelená na desať základných fáz a 100 upresňujúcich fáz, t. j. prvé číslo v poradí je základná fáza rastu a druhé číslo v poradí je upresňujúca fáza rastu. Základných fáz je niekoľko: klíčenie, vzchádzanie, odnožovanie, steblovanie, zdurenie listovej pošvy, klasenie, kvitnutie, zrenie – mliečna zrelosť, vosková zrelosť a plná zrelosť.

„Dôležité je si uvedomiť, najmä z hľadiska ošetrovania, že po období odnožovania a steblovania sa mení vegetatívny vývoj na generatívny,“ uviedol J. Hanuska.

Podporiť odnožovanie

Aby obilniny mali priestor na vytvorenie plnohodnotných odnoží, je nutné na jeseň ošetriť porasty proti burinám, napr. herbicídom Cougar® Forte s registráciou do všetkých druhov obilnín. V období, keď obilnina odnožuje, je možné navýšiť počet odnoží buď mechanicky, alebo chemicky s účinnou látkou chlormequat-chlorid, t. j. pri neskorej sejbe na jeseň, kedy odnožovanie prebieha častokrát až na jar, je možné rozhodnúť sa pre toto ošetrenie. J. Hanuska upozornil na fakt, že takéto ošetrenie zamerané na podporu odnožovania je možné vykonať iba vo vegetatívnej fáze rastu obilniny: „Ako náhle obilnina vytvára prvé kolienko a začne sa oddeľovať od odnožovacieho uzla, vytvára sa prvé internódium medzi kolienkom a odnožovacím uzlom – dostáva sa do fázy steblovania (generatívnej fázy). Vtedy už rastliny nedokážeme spätne dostať do vegetatívnej fázy a už nie je možné podporovať odnožovanie.“

Spatial® Plus – novinka v regulácii porastov

„V tomto roku prichádzame s novým prípravkom Spatial® Plus, ktorý kombinuje regulačné účinky tým, že inhibuje syntézu giberelínov a aktivitu auxínov,“ predstavil novinku J. Hanuska.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *