Dánska farma opäť otvorila svoje brány

FirstFarms Agra M s. r. o. v Malackách je dánska investičná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na chov dojníc. Obhospodaruje vyše osem tisíc hektárov pôdy a zamestnáva takmer 190 ľudí. Patrí jej aj farma Plavecký Štvrtok s najväčšou koncentráciou hovädzieho dobytka plemena holstein, na ktorej sa začiatkom júna konal Deň otvorených dverí. Návštevníci tak mohli vidieť bežný chod veľkokapacitnej farmy a aj s odborníkmi diskutovať o jej riadení či plánoch.

PLAVECKÝ ŠTVRTOK. Ako nás informoval Ing. Pavol Martinovič, manažér farmy v Plaveckom Štvrtku, v maštaliach je ustajnených 2 150 dojníc a 600 kusov mladého dobytka. Na ostatných dvoch strediskách živočíšnej výroby (Suchohrad a Stupava) sa chová ešte 1 200 jedincov mladého dobytka. Strediská medzi sebou kooperujú a dobytok sa v nich podľa potreby a veku neustále presúva. Viac sa o farme dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 25.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *