Deň poľa kukurice v Okoči

Sériu jesenných podujatí zameraných na predstavenie portfólia hybridov kukurice obohatila aj šľachtiteľská spoločnosť GabonaKutató z Maďarska, ktorá spolu so spoločnosťou Agritec, spol. s r. o. – osvedčeným predajcom poľnohospodárskej techniky renomovaných značiek na slovenskom trhu, zorganizovali na konci septembra Deň poľa kukurice v Okoči.

V úvode podujatia Ing. László Vadvári, zástupca spoločnosti GabonaKutató predstavil činnosť spoločnosti orientovanú na výskum a šľachtenie hustosiatych obilnín, olejnín, kukurice, ciroku, sudánskej trávy, sóje, ľanu, prosa, ďateliny, mohárov a pohánky. Šľachtiteľská činnosť prebieha v dvoch strediskách – v Szegede a na západe Maďarska v Táplánszentkereszte. Výhodou z hľadiska šľachtenia sú rôznorodé podmienky v uvedených lokalitách. V Szegede sú arídneho charakteru – nadpriemerne teplé a suché a naopak Táplánszentkereszte sú výrazne vlhšie podmienky, čo umožňuje variabilnejšie testovanie perspektívnych materiálov.

Hybridy kukurice

Prehliadky hybridov v pokuse sa zhostili Ing. Alexander Barczi a Ing. Lászlo Vadvári, zástupcovia spoločnosti GabonaKutató. V pokuse predstavili 16 hybridov kukurice z rôznych skorostných skupín, FAO 180 až 560.

Ako prvé najskoršie hybridy FAO 180 až 240 – TK 175, GKT 211, GKT 3213. Pestovateľsky sú určené na zrno, avšak GKT 3213 sa môže použiť aj na výrobu siláže. V našich podmienkach sa uplatnia pri oneskorenej sejbe (máj, jún) a v okrajových oblastiach pestovania kukurice.

Vo FAO 270 až 290 sú v ponuke rovnako tri hybridy – GKT 270, GKT 288 a  pestovateľmi obľúbená Sarolta. Podľa L. Vadváriho, Sarolta nie je náročná na podmienky prostredia a vďaka dobre vyvinutému koreňovému systému disponuje primeranou suchovzdornosťou. Pri uplatnení plnohodnotnej technológie veľmi dobre reaguje na intenzifikačné vstupy. „Už pri 60 percentnom podiele z celkového množstva odporúčaných živín poskytne až 80 percent úrody zo svojho potenciálu. Na horších pôdach dokáže poskytnúť 9 až 10 ton zrna z hektára,“ dodal L. Vadvári. Sarolta ako aj GKT 288 sa okrem pestovania na zrno môžu pestovať aj na siláž, pretože sú robustnejšie, vytvárajú dlhšie šúľky a celkovo poskytujú veľmi dobrú úrodu hmoty a energie. Oba hybridy sú vhodné  aj do menej  intenzívnych podmienok. Naopak, GKT 270 je prioritne určený do intenzívnejších podmienok pestovania. Ide o kompaktný zrnový hybrid, ktorý vytvára kratší, viacradový šúľok s tenkým vretenom. V porovnaní s predchádzajúcimi hybridmi disponuje vyššou suchovzdornosťou.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *