Deň poľa pšenice a sladovníckeho jačmeňa

Cieľom poľnej prezentácie obilnín spoločnosti Limagrain Central Europe Cereals usporiadanej v spolupráci s PD Mojmírovce, bolo predstaviť osvedčené, ale predovšetkým nové odrody pšenice a jačmeňa, ktoré vzišli najmä z českého, holandského a anglického šľachtenia s vhodnosťou pre podmienky strednej Európy.

Hostí podujatia privítal Ing. Peter Brežný zo spoločnosti Limagrain Cental Europe Cereals (LCEC).

Ing. Pavel Kutmon, riaditeľ spoločnosti LCEC predstavil hlavné šľachtiteľské centrá obilnín spoločnosti Limagrain v Európe, ktorých súčasťou je šľachtiteľská stanica v Hrubčiciach na Morave. Pripomenul, že spoločnosť Limagrain investuje do výskumu a šľachtenia nových odrôd až 14 percent z ročného obratu, t. j. približne 248 miliónov eur ročne, v kooperácií s ďalšími spoločnosťami je to na úrovni cez 300 miliónov eur ročne. V ponuke sú odrody pšenice s rozdielnou skorosťou, či spôsobmi využitia, taktiež aj v jačmeni sú v ponuke ozimné a jarné formy a z hľadiska účelu využitia sladovnícke a kŕmne odrody. „V spolupráci s PD Mojmírovce sme sa rozhodli ukázať tie najlepšie odrody pšenice a jačmeňa s určením do podmienok juhozápadného Slovenska,“ uviedol P. Kutmon.

Ing. Daniela Kuklová z PD Mojmírovce priblížila podmienky lokality demo pokusov, ktoré sú v tomto roku poznačené výrazným deficitom zrážok.

Výroba sladu na Slovensku

Ing. Tomáš Ševčík, vedúci nákupu jačmeňa spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne v úvode svojho vstupu pripomenul 50. výročie založenia Sladovne v Hurbanove, ktorá sa začala stavať v roku 1964. V roku 1967 bol založený podnik Západoslovenské pivovary, n. p. Bratislava, závod Hurbanovo. Pivovar Zlatý Bažant bol založený až v roku 1969. Primárnou funkciou sladovne v Hurbanove bola výroba sladu na export. Prvý slad, ktorý bol vyrobený v Hurbanove v októbri 1967,  putoval na Kubu. Vtedy sa vyrobilo len 4 500 ton sladu, ale kapacita výroby v ďalšom roku nabehla na 30 000 ton sladu ročne. Pivovar Zlatý bažant od tej doby až dodnes stopercentne vykrýva sladovňa v Hurbanove. V roku 1995 vstúpila do sladovne aj pivovaru spoločnosť Heineken Slovensko, ktorá priniesla viaceré investície. V roku 2002 bola vybudovaná nová klíčiareň s najmodernejšou technológiou, ktorá v nepretržitej prevádzke spracováva 360 ton vyčisteného jačmeňa denne.

„Aktuálne podľa výťažnosti a kvality jačmeňa vyrábame 111 000 ton sladu ročne. Slad dodávame výlučne len pre pivovary v rámci skupiny Heineken,“ uviedol T. Ševčík a dodal: „Z nášho sladu sa  ročne uvarí 7 miliónov hektolitrov piva z toho na Slovensku do 3 miliónov. Celkovo sa z neho vyrába až 32 značiek piva.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *