Fuzariózy a kvalita osiva

"Fuzariózy patria k ekonomicky najdôležitejším chorobám obilnín, ktoré sú však veľmi ťažko zvládnuteľné. Napádajú všetky orgány rastliny vrátane koreňovej sústavy, môžu sa vyskytovať počas celého pestovateľského obdobia obilnín. Straty na úrodách spôsobené fuzáriami môžu vo všeobecnosti dosiahnuť 10 - 50 percent.“

Uviedol doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. z akciovej spoločnosti Selekt Výskumný a šľachtiteľský ústav Bučany, počas odbornej konferencie spoločnosti Bayer v Nitre.

Ďalej upozornil, že najmä rastlinné zvyšky sú zdrojom, kde tieto huby dokážu prežívať. Nastávajú určité zmeny i v druhovom spektre fuzárií, vrátanej zmien symptómov na obilninách. „Veľký podiel na týchto zmenách majú nové druhy húb, ktoré vystúpili do popredia v posledných desiatich rokoch, Fusarium poae a Fusarium langsethiae. Pri raži dominuje Microdochium mivale, resp. F. mivale,“ uviedol T. Roháčik a dodal: „Tak, ako sa dynamicky mení prostredie okolo nás, tak aj huby reagujú na tieto zmeny, čo sa prenáša aj do vzťahov k hostiteľovi, na ktorom sa vyskytujú.“

Nezanedbateľnou vlastnosťou fuzárií je produkcia mykotoxínov, t. j. okrem kvantitatívneho poškodenia rastlín a úrody, poškodzujú aj kvalitu produkcie, čo zvyšuje ich škodlivosť.

„Veľmi málo je známe o synergickom účinku viacerých toxínov v určitom zastúpení v jednom substráte. Je to úloha pre výskum, aby ozrejmil, ako tieto procesy a vzťahy fungujú,“ dodal T. Roháčik k problematike.

Podmienky rozhodujú

Ochrana osivárskych porastov začína už na poli. Výsledky praxe nie sú celkom v súlade s očakávaniami, najmä v podmienkach vyššieho infekčného tlaku. „Sú  roky, kedy sa patogén ideálne vyvíja, infekcie sú vyššie, čo znamená, že pri uplatňovaní takej istej úrovne ochrany v dvoch – na podmienky rozdielnych rokoch, bude jej účinnosť rozdielna,“ uviedol T. Roháčik. Existujú aj rozdiely v odrodovej citlivosti proti fuzáriám. Je na pestovateľovi, aby si odpozoroval túto vlastnosť na jednotlivých odrodách.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *