Háďatká poškodzujúce hospodársky významné rastliny

Všeobecne máme znalosti o háďatkách na zemiakoch (Globodera pallida, Globodera rostochiensis), ktoré sa na túto plodinu špecializujú. S rozvojom obchodovania a dovozu rastlinných komodít sa však druhové zastúpenie háďatiek rozširuje a s nimi aj okruhy napádaných plodín.

Signalizačná správa

Spomeniem významné háďatko ryžové (Aphelenchoides besseyi), ktoré je škodcom ryže, ale jeho hlavnou hostiteľskou rastlinou v podmienkach Slovenska sú jahody. Na jahodách škodí aj háďatko jahodové (Aphelenchoides fragarie). V celej Európe je na ihličnanoch prísne monitorované háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus) a v prípade výskytu sú celé porasty ihličnanov eradikované (Portugalsko, Španielsko). Významné z hľadiska dovozu okrasných rastlín citrusových, banánovníkových, áronovitých a iných sú nebezpečné háďatká Radopholus similis a Radopholus citrophilus. Rovnako aj tieto sú prísne monitorované fytoinšpekciou ÚKSÚP-u.

Háďatko deštrukčné

Háďatko deštrukčné (Ditylenchus destructor) má hlavnú hostiteľskú rastlinu zemiaky. Napáda cibule, hľuzy, podzemky okrasných kvetov (gladiola, šafrán, hyacynt, tulipán, narcis, iris, atď.), ale príležitostne sa háďatko môže vyskytovať na mrkve, petržlene, ďatelinovinách, repe, cvikli, podzemnici olejnej, cesnaku, jahodách a na niektorých burinách (napr. Mentha arvensis, Sorchus arvensis). Spolu je známych asi 70 druhov pestovaných rastlín a burín považovaných za hostiteľské rastliny.

Na nadzemných častiach rastlín zemiakov zvyčajne nevidieť zreteľné príznaky napadnutia. Rastliny vyrastajúce zo silne napadnutých hľúz neskôr zvyčajne hynú. Prvé príznaky napadnutia sa na povrchu hľúz prejavujú malými sivými škvrnkami, ktoré sa rozširujú a tmavnú. Po ošúpaní hľúz sa objavia malé špinavo biele škvrny v inak pomerne zdravej dužine. Tieto sa neskôr zväčšujú, tmavnú, sú hrubo zrnité a uprostred sa môže vytvoriť nebadateľná dutinka. Na silno napadnutých hľuzách sú zreteľné málo viditeľné vpadnuté plôšky s popraskanou a zvráskavenou šupkou, ktorá sa miestami oddeľuje od dužiny, je veľmi tenká, tzv. papierová blana a vpadnutá do hľuzy. Dužina má vysušený a múkový vzhľad, pričom je sfarbená od sivastej až po tmavohnedú alebo čiernu farbu. Túto farebnú zmenu spôsobuje druhotné napadnutie hubami, baktériami a voľne žijúcimi háďatkami, ktoré môžu byť s druhom Ditylenchus destructor ľahko zamenené.

Príznaky napadnutia

Na cibuliach a podzemkoch sa napadnutie v podobe hnedých lézií začína na báze cibúľ, podzemkov a pokračuje do dužinatých pletív. Napadnuté pletivo je mierne vpadnuté, korene chýbajú alebo sú čierne a zahnívajú. Nadzemné časti sú väčšinou zdeformované, príp. slabo vyvinuté prejavuje sa žltnutie až predčasné odumieranie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *