05.03.2015 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Interpretácia pachov silážnej hmoty

Odber reprezentatívnej vzorky silážovaného krmiva môže predstavovať fyzické riziko. Posúďte manipulačný priestor pre siláž z hľadiska rizík spojených so zrútením/pádom krmiva alebo iných materiálov súvisiacich so skladovaním.

Taktiež zvážte riziká vyplývajúce zo škodlivých plynov a strojov. Nevstupujte do skladového alebo manipulačného priestoru pre siláž, ktoré predstavuje nebezpečenstvo. Ak je prístup k prednej strane sila nebezpečný, dohodnite s vedením farmy, aby sa silážna hmota odstránila pomocou vykladacieho zariadenia a preneste silážnu hmotu k vám na bezpečné miesto.

Nikdy neovoniavajte siláž s viditeľnými známkami skazy alebo s iným podozrením na tvorbu škodlivých alebo nebezpečných plynov, zlúčenín alebo organizmov. Zápachy z akejkoľvek silážnej hmoty nikdy nevdychujte hlboko ani nadmerne.

Detekcia pachov

Po odbere reprezentatívnej vzorky normálne vyzerajúcej silážnej hmoty mávnite rukou ponad vzorku, aby bolo možné nepriamo zistiť vôňu. Porovnajte zistený zápach s opísanými pachmi a vyberte si najvhodnejšiu zhodu na posúdenie pravdepodobných zásad fermentácie, ktoré prebiehajú alebo prebiehali v silážnej hmote.

Žiaduce pachy

Nevýrazný zápach: Kyselina mliečna je najviac žiaducim konečným produktom pri fermentácii silážnej hmoty. Produkcia kyseliny mliečnej spravidla najefektívnejšie a najrýchlejšie znižuje hodnotu pH. Keďže kyselina mliečna je úplne bez zápachu, silážna hmota by si mala zachovať veľmi nevýrazný alebo zemitý zápach, podobný ako keď bola zozbieraná.

Ocot: Kyselina octová, zápach spojený s octami, je žiaduca vôňa, ak súvisí s produktmi očkovacích látok L. buchneri s osvedčenou účinnosťou. Kyselina octová je prirodzený inhibítor kvasiniek a plesní, ktorý znižuje riziko aeróbnej nestability pri skrmovaní a teda znižuje úbytok hmoty pri skrmovaní a zahrievanie v skladovom priestore. Hoci kyselina octová nie je ani silná kyselina, ani sa nevyrába s úrovňou energetickej účinnosti kyseliny mliečnej, nízke hladiny vyrobené „čisto“ osvedčenou očkovacou látkou s L. buchneri sú považované za priaznivé.

Nežiaduce pachy

Ocot: Kyselina octová predstavuje za neprítomnosti očkovacej látky s L. buchneri s osvedčenou účinnosťou neefektívnu fermentáciu, pričom dochádza k zvýšenému úbytku sušiny pravdepodobne kvôli nadmernému spaľovaniu stráviteľných živín. Nielenže pravdepodobne došlo k menej efektívnej fermentácii, ale možno došlo aj k tvorbe nežiaducich vedľajších produktov rozkladu bielkovín, ktoré môžu znížiť chutnosť krmiva.

Kyselina octová môže mať zvýšený obsah aj vo fermentovaných krmivách, ktoré mali vysoký obsah kyseliny mliečnej na začiatku fermentácie, no kyselina mliečna bola premenená na kyselinu octovú po predĺženej expozícii kyslíkom pri skrmovaní.

Zápach etanolu, alkoholu, ovocia, sladký zápach, zápach masla alebo karamelu: Všetko sú to produkty kvasiniek a signalizujú činnosť kvasiniek, pravdepodobne pred fermentáciou. Tieto zápachy signalizujú neefektívnosť fermentácie, zvýšený úbytok hmoty a zníženú kŕmnu hodnotu.

Etylacetát (acetón): Toto je ukazovateľ aeróbnej mikrobiálnej aktivity a naznačuje, že krmivo je na pokraji nadmerného zahrievania pri skrmovaní, kým sú prítomné kyslík a bazálne teplo.

Pokazené alebo hnijúce mäso: Nepríjemný amínový zápach, ktorý sa zvyčajne nachádza v nadmerne vlhkých krmivách, je pravdepodobne spôsobené klostridiálnou fermentáciou. Pri takomto procese sa pravdepodobne tvorí aj kyselina maslová. Toto krmivo bude mať pravdepodobne veľmi zlú chutnosť a malo by byť skŕmené veľmi rýchlo, pretože je nestabilné a jeho stav sa pravdepodobne zhorší.

Amoniak (NH3): Zvýšené hodnoty amoniaku naznačujú nadmerné zahrievanie na začiatku fermentácie a/alebo prítomnosť amínov a amidov, ktoré môžu byť spojené so zlou chutnosťou.

Karamel alebo tabak: Teploty počas fermentácie prevyšujúce 49 °C až 60 °C môžu spôsobiť karamelizáciu cukrov. Hoci sú veľmi chutné, tieto krmivá majú zníženú energetickú hodnotu a je pravdepodobné, že majú zvýšený obsah viazaných proteínov (% ADIN).

Úpravy v manažmente práce

Posudzovanie fermentácie siláže podľa zápachu zahŕňa inherentné nepresnosti spojené s každou subjektívnou analýzou. Pri overovaní záverov o zápachoch môže pomôcť odovzdanie reprezentatívnej vzorky do profesionálneho laboratória na analýzu pH, prchavých mastných kyselín a súvisiacich fermentačných zlúčenín.

Nežiaducim zápachom a súvisiacim problémom s fermentáciou sa možno vyhnúť prostredníctvom rozumných pracovných postupov. Tie zahŕňajú zber pri správnom obsahu sušiny v celej rastline, plus dosiahnutie optimálneho zhutňovania a vylúčenie maximálneho množstva kyslíka. Použitie silážnej očkovacej látky s vedecky dokázaným účinkom je tiež kľúčovým faktorom pre maximalizáciu efektívnosti fermentácie, za minimalizácie úbytku hmoty a optimalizácie kvality krmiva.

 

Ing.Marek Jakubec, produktový manažér Pioneer Hi-Bred Slovensko

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down