02.08.2016 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Krajina bez včiel je krajinou bez života

Slovenský zväz včelárov v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou zorganizovali v júni celoslovenskú konferenciu – „Včelárstvo v 21. storočí - nové ohrozenia, výzvy a riešenia“ pod záštitou a za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

S rešpektom k prínosu včiel

Na úvod celoslovenskej konferencie vystúpil Ing. Pavel Fiľo, riaditeľ Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici a dlhoročný včelár, ktorý vo svojom vstupe upozornil na fakty súvisiace so znižujúcim sa počtom včiel: „Dnes, v porovnaní s minulosťou, je tu podstatne menej včiel, jedným z dôvodov je aj to, že sa poľnohospodárstvo uberalo cestou neustáleho znižovania množstva potravy pre včely.“

Ing. Stanislav Becík, PhD., predseda ZAD Dvory nad Žitavou pozdravil hostí podujatia a v úvode svojho príspevku povedal: "Včelár starajúci sa o včelstvá, má úžitok z ich činnosti tak 10 percent a ja - ako pestovateľ až 90 percent. Z úcty k práci včelárov, ktorých je registrovaných okolo 17 000, s rešpektom k prínosu včelstiev, ktorých je na Slovensku okolo 278 000, k dôležitosti produkcii medu a jeho nenahraditeľnosti, kde zatiaľ stále nedosahujeme sebestačnosť - toto všetko bolo podnetom zorganizovať túto celoslovenskú konferenciu. Tak ako dnes hovoríme o včelách a o ich budúcnosti, o participácii roľníka a včelára, pretože jeden bez druhého nemôžu existovať, tak budeme hovoriť v budúcnosti o iných aktivitách, ktoré sa budú týkať nielen diverzifikovaného rozvoja vidieka, ale najmä spoločného úžitku a produkcie, ktorá dnes na Slovensku chýba.“

Na záver svojho príspevku S. Becík prečítal pozdravný list predsedu vlády SR, Róberta Fica, v ktorom adresoval účastníkom podujatia slová poďakovania za prácu vykonávanú v prospech človeka a krajiny, osobitne vidieka a poľnohospodárskej výroby: "Vaša dnešná celoslovenská konferencia na Gazdovskom dvore v Branove, má veľký celospoločenský význam, preto Vás chcem morálne podporiť a vyvolať aj záujem verejnosti o pridanú hodnotu, ktorú včelárením na našom vidieku vytvárate.  Za to vám patrí nie len moja vďaka, ale uznanie celej našej spoločnosti. Zaslúžili ste sa podstatnou mierou na tom, že Slovensko neprišlo o posledné zvyšky potravinovej sebestačnosti, o ktorú v posledných rokoch tak ťažko zápasíme.“ Vo svojom liste premiér ďalej uviedol: "Dovolím si Vám odporúčať vo vašej práci v spolku, aby ste nezabúdali na vašich nasledovníkov, na nastupujúcu generáciu, pretože predpokladám, že mládežnícka základňa nechýba len poľnohospodárskej výrobe ako takej, ale aj vám - včelárom. Starajte sa o výchovu mladých včelárov, aby táto ušľachtilá záľuba na Slovensku nezanikla.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down