29.11.2022 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

LGAN hybridy kukurice – o krok vpred v kvalite a úrode

„Porasty silážnej kukurice v tomto roku poznamenalo sucho a extrémne vysoké teploty. Z pohľadu šľachtiteľov a pre informovanosť pestovateľov je viac než zaujímavé porovnanie kvalitatívnych parametrov, najmä stráviteľnosti vlákniny, obsahu škrobu ako aj ostatných parametrov v špecifických podmienkach pomaly sa končiacej sezóny.“

Uviedol Ing. Attila Demeter, regionálny zástupca spoločnosti Limagrain, počas odbornej konferencie v Nitre.

Pre uľahčenie výberu a presnejšie porovnanie hybridov do konkrétnych podmienok v spoločnosti Limagrain zaviedli index Limagrain Animal Nutrition Milk+. Tento index predstavuje komplexný pohľad na silážny hybrid, ktorý v sebe zohľadňuje či už potreby zootechnika, tak aj agronóma. Index LGAN Milk+ vyjadruje koľko mlieka je dojnica schopná nadojiť z každého jedného hektára. Čo sa týka zootechnických parametrov základom výpočtu LGAN Milk+ je uznávaný systém hodnotenia kvality silážnej kukurice MILK 2006, ktorý predikuje príjem, hodnotí kvalitu sušiny kukuričnej siláže s ohľadom na obsah škrobu, stráviteľnosť neutrálne detergentnej vlákniny, obsah proteínov, atď. Tieto zootechnické parametre doplnili o reprezentatívne výnosové dáta z bežných plôch. Podľa A. Demetera ide o prehľadné vyjadrenie funkčnosti silážnej kukurice na základe výsledkov dosiahnutých v našich klimatických podmienkach.  Uvedené potvrdili výsledky z 35 lokalít zo západnej Európy, z ktorých 20 lokalít bolo v intenzívnych podmienkach a 15 v podmienkach zhoršených, vystavených najmä stresu zo sucha. Z hodnotenia vyplynulo, že ak je porast kukurice postihnutý suchom, ako tomu bolo v tomto roku, a je zasilážovaný do ideálnej zberovej sušiny, t. j. do 35 percent, je stráviteľnosť vlákniny vyššia, avšak pozberaná hmota obsahuje menej škrobu, dôsledkom čoho je produkčný potenciál nižší. Konkrétne porovnávaný bol LGAN hybrid LG 31.268, ktorý je najpestovanejším silážnym hybridom spoločnosti Limagrain v západnej Európe s konkurenčnými kontrolnými hybridmi, pričom zber sa uskutočnil pri ideálnej sušine. LG 31.268 znášal sucho lepšie - poskytol vyššiu úrodu suchej hmoty, taktiež mal vyšší obsah škrobu. Stráviteľnosť vlákniny bola pri LG 31.268 cez 54 percent, čím sa naplno prejavilo šľachtenie LGAN zamerané na vyššiu stráviteľnosť vlákniny, v prípade konkurenčných hybridov bol tento parameter významne nižší.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down