Má pestovanie sadbových zemiakov na Slovensku budúcnosť?

„Spotreba zemiakov na Slovensku výrazne klesla a to pod 50 kilogramov na jedného obyvateľa za rok. Príčiny sú viaceré, napr. otvorenie trhu s výhodami, ale aj nevýhodami a rizikami, zmena stravovacích návykov, väčšia dostupnosť iných netradičných potravín, ktoré nahrádzajú tradičné potraviny, taktiež celoročná ponuka ovocia a zeleniny v obchodných systémoch. S tým súvisí pokles pestovateľských plôch konzumných zemiakov a následne aj pokles množiteľských plôch na Slovensku.“

Uviedol Ing. Miroslav Stacho zo spoločnosti EUROPLANT počas odborného seminára zameraného na aktuálny stav pestovania zeleniny, ovocia a zemiakov na Slovensku, ktorý sa uskutočnil koncom novembra 2021 v Mojmírovciach.

Skonštatoval, že za posledných 30 rokov sme v zemiakoch prešli od sebestačnosti k závislosti na dovoze: „V roku 1994 sa zemiaky pestovali na 41 300 hektároch a vyprodukovali sme takmer 400 tisíc ton, dnes pestujeme zemiaky na 7 500 - 8 000 hektároch s produkciou 150- až 160 tisíc ton, pričom pri spotrebe 50 kg na obyvateľa ročne musíme minimálne 100 tisíc ton zemiakov doviesť.“

Výrazný pokles pestovateľských plôch

Pokles plôch sadivových zemiakov je rovnako dramatický. V roku 1989 sa pestovali na 9 334 hektároch, v roku 2021 už len na 324 hektároch, čo je o 97 percent menej a pre potreby Slovenska je to absolútne nepostačujúce. Ako uviedol M. Stacho, odporúčaných je cca desať percent množiteľských plôch na plochu konzumných zemiakov, t. j. 750 až 800 hektárov, aby bola pokrytá potreba sadby na 70 percent. 

Podľa M. Stacha sú príčiny poklesu pestovateľských plôch viaceré: ekonomické, organizačné, personálne, pôdno-klimatické a ďalšie. Konkrétne zmena vlastníckych vzťahov v poľnohospodárskych podnikoch a ich štatutárov. Presun podpôr do iných aktivít. Strach z investovania do drahej poľnej techniky, skladov, skladových technológií (bez pomoci to nejde). V neposlednom rade úbytok pracovníkov z poľnohospodárstva, či už odborného personálu, ale aj sezónnych pracovníkov, čo je v súčasnosti veľký problém. Na výšku produkcie nielen zemiakov majú veľký dopad výkyvy v počasí. Taktiež zmeny na trhu, zmeny v obchodných návykoch. Závažným problémom je chýbajúci priemysel pre spracovanie zemiakov (škrob) a tým možnosť preklenúť ročníky s vysokou produkciou a zároveň nízkymi cenami.

Legislatívne zabezpečenie

„Kto chce pestovať sadivo musí splniť pomerne veľa legislatívnych opatrení,“ uviedol M. Stacho. Výrobu zemiakového sadiva v SR môžu zabezpečovať iba výrobcovia, ktorí splnili podmienky stanovené v zákone NR SR č. 597/2006 o odrodách a osivách, ďalej súvisiace zákony č. 202/2009 o ochrane práv k novým odrodám, Zákon č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti. Výroba zemiakového sadiva je riešená novou legislatívou a to Nariadením vlády SR č.55/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh a k nemu prislúchajúce prílohy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down