Morenie osiva strukovín

Pre udržanie správneho osevného postupu a obohatenie pôdy je pestovanie strukovín správna alternatíva. Majú vysokú predplodinovú hodnotu, ktorá súvisí s priaznivým pôsobením koreňového systému na vlastnosti pôdy s množstvom kvalitných pozberových zvyškov s priaznivým pomerom uhlíka a dusíka. Aby sme hneď pri vstupe zabezpečili ozdravenie pôdy, je dôležité osivo moriť prípravkami, ktoré potláčajú jednotlivé choroby.

Signalizačná správa

Fazuľa záhradná

Najzávažnejšou hubovou chorobou fazule je antraknóza fazule Colletotrichum lindemuthianum. Prejavuje sa hnedou škvrnitosťou s načervenavými okrajmi na strukoch a semenách. Zdroj infekcie je osivo a zvyšky napadnutých rastlín. Tie môžu byť zdrojom infekcie aj hnedej škvrnitosti listov fazule Ascochyta boltshauseri. Škvrny sa objavujú už na klíčnych listoch a postupujú až na struky. Koreňovú hnilobu fazule vyvolávajú Fusarium solani f. phaseoli, Fusarium oxysporum f. phaseoli. Chorobu podporuje časté pestovanie fazule na tom istom pozemku.

Okrem hubových chorôb, ktorým sa dá predchádzať morením osiva, sú osivom prenosné bakteriózy: baktériová spála fazule Xantomonas axonopodis pv. Phaseoli baktériová gloriolová spála fazule Pseudomonas syringae pv. phaseolica.

Na ošetrenie osiva fazule nie sú povolené žiadne moridlá, zásadnými ochrannými opatreniami sú preventívne zásahy na odstránenie pozberových zvyškov napadnutých rastlín, striedanie plodín, neprehusťovať porasty, výber odolnejších odrôd a vysievanie zdravého osiva. Počas vegetácie je možné použiť fungicídy.

Sója obyčajná

Nevýhodou pestovania sóje môže byť množstvo hubových chorôb prenosných osivom, zvyškami rastlín a pôdou – pleseň sójová Peronospora manshurica, hnedá škvrnitosť listov sóje Mycosphaerella uspenskajae, cerkospórová škvrnitosť sóje Cercospora sojina, fómová škvrnitosť listov sóje Phoma exiqua, škvrnitosť listov sóje Pleumosphaerulina sojaecola, hniloba stoniek a strukov sóje Diaporthe phaseolorum, fuzariózy sóje, antraknóza sóje a

ochorenie spôsobené baktériami prenosné osivom bakteriálna spála sóje Pseudomonas syringae.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *