21.02.2019 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové registrované odrody maku siateho

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na odrodovej komisii v januári tohto roku navrhol na registráciu nové odrody maku siateho (Papaver somniferum L.). Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii budú tieto odrody k dispozícii nielen pre pestovateľov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Cieľom príspevku je zoznámiť pestovateľov s týmito novinkami v sortimente registrovaných odrôd maku a ich prínosom k dopestovaniu kvalitného semena maku pre potravinársky priemysel, zdravú výživu ľudí a suroviny vo forme makovej slamy pre farmaceutický priemysel.

Naposledy sa v Slovenskej republike registrovala v roku 2009 odroda Orfeus, ktorej bola v roku 2019 predĺžená registrácia a odroda zostáva naďalej v slovenskej listine registrovaných odrôd. Po dlhšom období sa rozšíri pomerne úzky sortiment registrovaných odrôd maku o osem nových kvalitných odrôd s rôznorodými vlastnosťami.

Odrody Azurit, MS Diamant, MS Topas a MS Zafir sú primárne určené na produkciu kvalitného semena na potravinárske účely, odroda Senmorteco je univerzálneho typu, semeno je možné využiť v potravinárstve a makovinu spracovať farmaceutickým priemyslom. Odrody IS Arion, Meara a Morgana majú vysoký obsah morfínu v makovine, preto sú prioritne určené na priemyselné spracovanie a výrobu liečiv.

Výsledky ŠOS na ÚKSÚP-e 2016 - 2018

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie sa vykonali na piatich skúšobných staniciach ÚKSÚP-u: Beluša a Vranov nad Topľou v repárskej pestovateľskej oblasti, Vígľaš, Bodorová a Spišské Vlachy v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP-u pre mak siaty: počet opakovaní jednotlivých odrôd v pokuse boli štyri, výsevok bol 3,0 kg nemoreného osiva na hektár, medziriadková vzdialenosť bola 25 cm, porast sa ručne jednotil na 10 cm vzdialenosti rastlín v riadku, plel se ručne a plečkoval ručnými plečkami. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát (50 kg.ha-1 N pred sejbou, 20 kg.ha-1 N po vyjednotení na konečnú vzdialenosť). Chemická ochrana pozostávala len z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Zberová plocha jednej parcelky bola 10 metrov štvorcových, zber sa uskutečnil ručne. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal, odroda Lazur bola zaradená na zistenie a porovnanie obsahu morfínu v makovine v jednotlivých ročníkoch.

Výsledky odrôd MS Topas a MS Zafir

Odrody MS Topas, MS Zafir a taktiež MS Diamant boli vyšľachtené a sú udržiavané na pracovisku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš. Toto pracovisko sa venuje šľachteniu maku od roku 1961. Zatiaľ najväčšie úspechy v rámci šľachtenia maku v Malom Šariši boli dosiahnuté pri tvorbe modrosemenných odrôd pre využitie v potravinárstve.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down