Nové technológie v ochrane rastlín

Jedna z tém odbornej konferencie v Nitre spoločnosti Limagrain Central Europe SE, Slovakia bola zameraná na nové technológie v ochrane rastlín, ktoré predstavila spoločnosť BASF Slovensko, spol. s r. o.

„Našou snahou je prinášať efektívne riešenia pre prax. Takou je absolútne nová technológia do ochrany hustosiatych obilnín – prvý nepostrekový fungicíd na ochranu jačmeňa,“ uviedol vo svojom vstupe Ing. Marián Čeleš zo spoločnosti BASF Slovensko, spol. s r. o.

Nová technológia je založená na novom fungicíde Systiva, ktorý sa aplikuje spolu s moridlom na osivo jačmeňa. Ochraňuje jačmeň pred chorobami ako je múčnatka, rhynchospóriová, alebo hnedá škvrnitosť, od vzchádzania až do rastovej fázy BBCH 37 – 39, kedy nastupuje ďalší tlak chorôb.

„Prinášame technológiu, pri ktorej sa aplikuje fungicíd spolu s moridlom na osivo pre ochranu rastlín na významne dlhú dobu. Systiva® spolu s morením nahrádza prvé ošetrovanie fungicídom na list, t. j. chráni nie len pred chorobami prenosnými osivami a pôdou, ale chráni rastliny už proti  chorobám v prvých rastových fázach, t. j. pestovateľ môže prvú aplikáciu fungicídov na list vynechať. Rastliny s ochranou už od začiatku lepšie využijú svoj úrodový potenciál zvlášť v podmienkach extrémnych prejavov počasia a s tým spojeného tlaku chorôb,“ uviedol M. Čeleš.

Ďalším prínosom spoločnosti je nadstavba v ochrane slnečnice proti burinám v technológii Clearfield® Plus. Uplatní sa najmä v podmienkach extrémneho sucha, kedy určité druhy burín zvýšenou tvorbou voskovej vrstvy na listoch odolali pôsobeniu herbicídov a to aj napriek obsahu zmáčadla v Pulsare® 40.

„V novom prípravku proti burinám Pulsar® Plus obsah účinnej látky ostáva, navyše sme pridali niekoľko vhodných adjuvantov, čím sa zvýšil efekt účinku na cieľové buriny. Najväčšie prínosy technológie Clearfield® Plus sú tak vo vyššej úrovni selektivity voči imazamoxu, nové hybridy ľahšie prekonávajú stresové podmienky prostredia, taktiež vo vyššej účinnosti najmä proti ťažko likvidovateľným burinám vďaka novým zmáčadlám,“ predstavil M. Čeleš prednosti prípravku.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *