30.01.2020 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky v portfóliu KWS pre sezónu 2020

"Výsledkom najnovšieho šľachtenia spoločnosti KWS sú hybridy kukurice, ktoré v zmenených podmienkach prostredia dokážu udržať úrody na terajšej úrovni. Prioritami šľachtenia spoločnosti aj naďalej ostáva výška a stabilita úrody, obsah škrobu, zdravotný stav, či odolnosť proti poľahnutiu. Čoraz dôležitejšia je priestorová a ročníková stabilita.“

Uviedol Ing. Matúš Javor, produktový manažér spoločnosti KWS počas odborného semináru v Mojmírovciach.

V úvode zdôraznil, že hybridy kukurice KWS sú testované v rámci nadnárodnej, národnej a registračnej pokusnej siete v okolitých krajinách v rôznorodých podmienkach. Nadnárodná pokusná sieť má zastúpenie aj na Slovensku. Na základe preukázateľných výsledkov sú vyberané  len tie najlepšie a najvýkonnejšie materiály, ktoré podstupujú národné registračné pokusy. V spoločnosti každoročne sledujú aj obsah mykotoxínov v kukurici.

Pre každú oblasť, pre každé pole

Portfólio hybridov spoločnosti KWS je široké - pozostáva zo štyroch hlavných skorostných skupín. Veľmi skorý segment reprezentuje hybrid Magento (FAO 290), ktorý v posledných troch rokoch 2017 až 2019 presvedčil ako najúrodnejší hybrid vo svojom sortimente. Prednosťou je veľmi dobré uvoľňovanie vody v závere vegetácie. Pri takto skorých hybridov je podľa M. Javora výrazne nižšie riziko napadnutia fuzáriami v porovnaní s neskoršími hybridmi.

Plus4Grain

„Plus4Grain“ zastrešuje hybridy kukurice, ktoré prešli testovaním v rôznorodých podmienkach a oblastiach, čo umožňuje predpovedať ich úrodovú reakciu na rôzne podmienky prostredia. „Plus4Grain“ označujeme hybridy kukurice dosahujúce nadštandardné úrody v porovnaní s referenčnými hybridmi kukurice v pásme vyšších úrod,“ uviedol M. Javor.

Do tejto skupiny je zaradený Karpatis (FAO 330) - zrnový hybrid kukurice, ktorý vďaka skorému zberu umožňuje dostatočnú prípravu pôdy pre nasledujúcu plodinu, spravidla pre ozimnú pšenicu. „Vďaka prispôsobivosti k podmienkam prostredia, najmä teplej kontinentálnej klíme, bol naraz registrovaný vo viacerých krajinách na juh od Slovenska,“ dodal M. Javor, "značí to, že má veľmi dobrú priestorovú stabilitu."

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down