11.11.2019 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana rastlín v poľnohospodárstve - ekonomická úvaha

„V porovnaní s minulosťou má obyvateľstvo EÚ v priemere najzdravšiu, najpestrejšiu a najkvalitnejšiu ponuku potravín, avšak z hľadiska ochrany životného prostredia poľnohospodárstvo čelí tým najväčším spoločenským výhradám voči POR, ktoré k pestrosti a akosti potravín prispievajú. Ochranu rastlín sťažuje zvyšujúca sa rezistencia.“

Povedal v úvode Dr. Enno Bahrs, Oddelenie manažmentu fariem, Univerzita Hohenheim, Nemecko.

Upozornil, že riziko rezistencie stúpa pri zužovaní počtu účinných látok. Zväčšujúce sa obmedzenia povoľovania POR s očakávaným nedostatkom účinných látok a v spojení so zvyšujúcou sa rezistenciou nielen proti herbicídom, ale aj proti fungicídom a insekticídom sťažuje ďalšie uplatňovanie už existujúcich pestovateľských systémov. Skonštatoval, že mnohí pestovatelia si kladú otázku, ako prevádzkovať svoje hospodárstvo so ziskom pri dobrovoľnom pozmenení opatrení v oblasti ochrany rastlín bez toho, aby okamžite prešli na ekologické pestovanie. Možnosti tu sú - ako v povahe opatrení na ochranu rastlín, tak aj v podmienkach konkrétnej lokality, postojoch a možnostiach pestovateľa. V osevných postupoch so silným zastúpením ozimných obilnín odporúča rozšírenie o pestovanie okopanín, strukovín a jarnej pšenice. V porovnaní so štandardným ošetrovaním herbicídmi, uplatňovať pásovú alebo bodovú aplikáciu herbicídov, čím možno dosiahnuť nižšie prevádzkové a mzdové náklady. Avšak v Nemecku a v strednej Európe ide o oveľa zložitejší problém, keďže sa viac používajú fungicídy a insekticídy, za ktoré sa ťažko nájde náhrada. Zložitosť pestovateľských systémov poľných plodín znamená, že opatrenia na ochranu rastlín majú často dosah na celý osevný postup. Z tohto dôvodu by sa za základ ekonomického posudzovania mal brať celý osevný postup. Z hospodárskeho hľadiska nie sú primeranými požiadavky niektorých aktérov na silné obmedzenie používania POR . Podľa E. Bahrsa, extenzívnejšie poľnohospodárstvo v Európe môže viesť k intenzívnejšiemu poľnohospodárstvu v iných častiach sveta s následnými škodami na životnom prostredí. Z tohto pohľadu si tiež ochrana rastlín v európskom pestovaní poľných plodín vyžaduje skôr vývoj ako prevrat. Mnohí pestovatelia v Nemecku pestujú široký sortiment plodín s príkladným uplatňovaním integrovanej ochrany rastlín, čo si žiada ďalšie rozširovanie.

VIERA UVÍROVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down