Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej (II.)

Vzchádzajúcu repku ohrozujú choroby aj škodcovia. Autorizácia účinných látok a tým aj prípravkov sa neustále mení. Z chorôb repky, okrem fómovej hniloby, o ktorej sme informovali v predchádzajúcej signalizačnej správe, ide o padanie klíčiacich rastlín, hnedú bakteriózu, nádorovitosť kapustovitých rastlín, taktiež pleseň kapustovú. Vzchádzajúcu repku napáda niekoľko druhov škodcov, napr. krytonos kapustový, skočky a ďalší.

Signalizačná správa

Choroby repky na jeseň

Padanie klíčiacich rastlín je vyvolané množstvom pôdnych patogénov, z nich sú najrozšírenejšie Olpidium brassicae, Pythium debaryanum a Rizoctonia solani. Vhodným prostredím pre ich rozvoj je chlad a dážď, vyššia hustota porastu a nedostatok svetla. Vzchádzajúce rastlinky sú zaškrcované a hynú. Ďalším nebezpečenstvom je hnedá bakterióza (Xantomonas campestris), ktorá prežíva tiež v pôde na napadnutých odumretých zvyškoch repky alebo hlúbovín. Choroba sa prejavuje na klíčiacich rastlinkách ich presvetlením, neskôr hnednutím až sčernením žilnatiny listov a cievnych zväzkov stonky a vylučovaním slizovitej tekutiny na ich priereze. Najvýznamnejším spôsobom prevencie výskytu tejto bakteriózy zostáva striedanie plodín.

Obávanou bakteriózou je aj nádorovitosť kapustovitých rastlín (Plasmodiophora brassicae). Šíri sa z pôdy, z napadnutých zvyškov repky alebo hlúbovín a prejavuje sa zaostávaním v raste, žltnutím a deformáciou rastlín. Dá sa ľahko diagnostikovať po vytrhnutí rastlín z pôdy, ak sú na koreňoch nádory rôznej veľkosti a tvaru, na priereze sú biele. Neskôr stmavnú, zvráskavejú a rozpadnú sa. Tieto nádory sú príčinou nedostatočného zásobovania rastliny výživou. Baktérie prežívajú v kyslej pôde, preto je dôležité vápniť pôdy a na pozemkoch s výskytom baktérií nepestovať rastliny z čeľade kapustovitých najmenej šesť rokov.

Od štádia klíčnych listov môže repku napádať pleseň kapustová (Peronospora parasitica). Na listoch sa prejavuje svetlými škvrnami nepravidelného tvaru, ktoré sú na spodnej strane pokryté sivobielym povlakom mycélia. Pri silnom napadnutí môžu rastlinky odumrieť. Najnebezpečnejšie je však napadnutie šešúľ v období dozrievania. Šíri sa tiež z napadnutých zvyškov rastlín, ktoré nie sú dostatočne hlboko zaorané. K infekcii je potrebná vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá býva v prehustených porastoch a tiež nedostatočná výživa rastlín. Rozvoju choroby sa dá zabrániť správnou agrotechnikou a morením osiva. Aj keď konkrétne na uvedené choroby nie je v repke autorizovaný fungicíd, môžete použiť biologický prípravok s obsahom Bacillus subtilis. Proti plesni sivej (Botrytis cinerea), bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) a alternáriovej škvrnitosti (Alternaria spp.) ošetrujte od fázy dvoch listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89). Proti fómovej hnilobe (Phoma lingam) ošetrujte nasledovne: jesenná aplikácia v štádiu 4 až 9 listov (BBCH 14-19); jarná aplikácia od začiatku predlžovacieho rastu do tvorby kvetných pukov (BBCH 30 – 51). Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie je šesťkrát, interval medzi aplikáciami 5 dní. Ďalšie biologické prípravky sú  s obsahom oospór parazitickej huby Pythium oligandrum Drechsler. Mikroskopická huba parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Polyversum nie je klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t. j. až po zistení príznakov choroby. Je to biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku musia spóry najskôr vyklíčiť na živých pletivách a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať, alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t. j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku je možné po aplikácii biologického prípravku Polyversum aplikovať bežný fungicíd.

Škodcovia vzchádzajúcej repky

Zo škodcov je najznámejší krytonos kapustový (Ceutorhynchus pleurostigma). Imágo je veľké 2-3 milimetre, popolavej farby bez lesku. Samičky kladú vajíčka jednotlivo do koreňového krčku rastliny. Vyliahnuté larvy si vytvárajú tzv. hálky podobné nádorovitosti kapustovitých rastlín. V týchto hálkach prezimujú, na jar sa zakuklia a imága vylezú von v máji - júni. Po období morenia repky insekticídmi, ktoré potlačilo výskyt tohto škodcu, sa začína znovu objavovať. Jeho škodlivosť však nie je významná a aj silné napadnutie repka dobre znáša. Autorizované nie sú žiadne insekticídy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down