09.07.2024 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ozimné obilniny – strategicky významné plodiny

Strategickým zámerom agrárnych politík krajín sveta je zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a výživovej dostatočnosti obyvateľstva. Významné postavenie v zabezpečovaní tejto strategicky významnej úlohy má rastlinná výroba a v rámci nej pestovanie ozimných obilnín.

Zhodnotenie priebehu počasia 2023/2024

Hektárové úrody poľných plodín sú výrazne ovplyvňované poveternostnými podmienkami, ktoré sa v posledných rokoch regionálne líšia. Príkladom je zima 2023/2024, celá jar 2024 i začiatok leta. Štatisticky významné (sezónne) odchýlky sa vyskytli na väčšine územia a tak ju charakterizujeme ako mimoriadne nadnormálne teplú. Na území Slovenska, podľa údajov pozemných meteorologických staníc SHMÚ, bol február 2024 ako celok teplotne mimoriadne nadnormálny. Teplota vzduchu  na Slovensku počas niektorých februárových dní prekračovala normál o viac ako 10 °C. Priemerné mesačné odchýlky od normálu boli v rozsahu od 7,5 °C do 4,8 °C, pričom najmenšie odchýlky boli zaznamenané na horských meteorologických staniciach. Marec 2024 skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako silne nadnormálny (veľmi teplý) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý), na niektorých miestach až extrémne teplý od začiatku meraní. V Hurbanove to bol najteplejší marec od roku 1872. Nadnormálne až mimoriadne nadnormálne teploty vzduchu a nadnormálne teploty pôdy, ktoré pretrvávali od januára do polovice apríla spôsobili mimoriadne skoré nástupy jarných fenologických fáz na celom území Slovenska. Pre pretrvávajúce nadpriemerné teploty vzduchu a teploty pôdy mali obilniny a poľné plodiny skorší nástup jednotlivých fenologických fáz o dva, miestami o tri týždne v porovnaní s fenologickým normálom 1991-2020. Podľa operatívnych údajov sa apríl 2024 skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako teplý mesiac. Z hľadiska zrážok skončil ako suchý až vlhký mesiac. Máj 2024 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako normálny až nadnormálny (teplý). Na väčšine územia Slovenska bol zrážkovo silne podnormálny (veľmi suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).

V júni 2024 SHMÚ pozoroval významné denné a mesačné úhrny zrážok, keď v oblasti dolných častí povodia Váhu, Nitry a Žitavy v stredu 26. júna 2024 zaznamenal mimoriadne až extrémne vysoké denné úhrny zrážok. Ich hodnoty sa na viacerých miestach blížili k 100 milimetrom a na niektorých staniciach boli ešte vyššie.

Agroekologické podmienky prostredia

Hustosiate obilniny patria k plodinám mierneho pásma, i keď niektoré siahajú až na sever, ako napríklad pšenica až po 60° severnej šírky, podobne jačmeň, ovos aj raž. Minimálna teplota pre klíčenie pri obilninách mierneho pásma sa pohybuje v rozmedzí 1 až 5°C, pri obilninách teplého pásma 8 až 10°C.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down