10.09.2019 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pre ozimnú repku začína nové vegetačné obdobie

Je začiatok septembra a vo viacerých regiónoch Slovenska je už repka olejka povzchádzaná. Sú však aj také oblasti, kde pre zlé počasie, najmä časté zrážky, dokonca prívalové dažde ešte nie je vôbec zasiata.

Okienko odborníka

Predchádzajúce roky boli už pri príprave osiva – jeho morenia problémové v podobe absentujúcej insekticídnej účinnej látky. Uvedené sa následne prejavilo vo výskyte škodcov v prvom rade skočky repkovej a kapustovej, ktoré dokázali v krátkej dobe kompletne zlikvidovať klíčne listy repky. Absencia insekticídneho ošetrenia osiva sa prejavovala aj vo vyššom výskyte hrčiek na koreňovom krčku repky po napadnutí krytonosom kapustovým. Larva, ktorá sa v hrčke nachádzala, vyžierala jej vnútorné pletivo, čím koreň poškodzovala a tiež po jej vylieznutí z hrčky (za účelom ďalšieho vývinu lariev), boli vytvorené ideálne vstupné brány pre nástup patogénov chorôb (Phoma spp. a ďalších).

Ešte častejšie sa na koreňoch repky v dôsledku insekticídne neošetreného osiva vyskytovali larvy kvetárky kapustovej, ktoré dokázali spočiatku likvidovať len vlásočnicové korene, ktorými sa živili, no procesom starnutia výrazne poškodzovali aj hlavný koreň. Takto poškodený koreň mal problém pri nepriazňach počasia s prezimovaním. Proti týmto škodcom je jediná ochrana a to dôkladné insekticídne ošetrenie osiva.

V tomto vegetačnom roku už bolo možné osivo repky insekticídne ošetriť povoleným insekticídom s účinnou látkou cyantraniliprole. Na základe vlastného pozorovania v pokuse (2017/2018) môžem povedať, že táto účinná látka dokázala veľmi dobre ochrániť mladé rastlinky repky pred náletom skočiek (poznámka :repka bola do desiatich dní od sejby povzchádzaná).

V súčasnej dobe sa vo viacerých lokalitách Slovenska vyskytujú častejšie prívalové zrážky a preto by som chcela pestovateľov repky upozorniť na ďalšieho „tichého“, ale významného škodcu, ktorému vlhko vyhovuje a to slizniaka. Tento škodca sa v hojnej miere vyskytuje na okrajoch pozemkov so zasiatou repkou. Presúva sa sem z trávnatých plôch, ktoré pozemky s repkou obklopujú. Tohto škodcu netreba podceňovať, dokáže totiž v priebehu niekoľkých dní zlikvidovať niekoľko hektárov repky. Preto, keď pri prehliadkach porastov uvidíte vyžraté listy, na ktorých sa často nachádza strieborný sliz, určite ide o tohto škodcu a treba okamžite aplikovať povolený insekticíd. Veľakrát stačí ošetriť len okraje pozemkov.

Pozor si treba dávať aj na ďalších škodcov - piliarku a siaticu. Pri bežnom pohľade vyžierajú listy podobne ako slizniaky, ale týchto škodcov nenájdeme cez deň pri slnečnom svite na listoch okrem práve vyliahnutých malých lariev piliarky, ktoré sú spočiatku tmavo zelené a žerú sa aj pri slnečnom svite na vrchnej časti listu. Procesom starnutia zaliezajú pod listy a škodia – vyžierajú listy len za šera, alebo dažďa. V prípade tmavo hnedej veľkej larvy siatice – táto je cez deň zalezená v zemi a pri jej hľadaní vidíme v okolí koreňov repky dierky.

Posledné roky sme mali možnosť na rubovej strane listov repky pozorovať poškodené listy od moličky kapustovej. Škodlivé sú 2 až 3 milimetre veľké bledozelené larvy. Pri premnožení moličky je tiež nutná insekticídna ochrana.

V priebehu jesennej vegetácie bude zaujímavé sledovať, ako si s týmito neskoršie vyskytujúcimi sa škodcami poradí (okrem slizniakov) už spomenutá nová insekticídna účinná látka.

Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ, CSc.

Odborný poradca ochrany rastlín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down