Pšenica + Agronóm č.4 / 2016

Opäť vysoké úrody, ceny na minime Pšenica sa opäť priblížila k svojmu úrodovému potenciálu. K dosiahnutiu nadpriemerných úrod prialo viacero faktorov, jedným z nich je vývoj počasia v zimnom období a počas vegetácie. Pomerne priaznivé poveternostné podmienky v čase zakladania porastov a ich počiatočného vývoja na jeseň minulého roku spôsobili, že hustota porastov pšeníc bola viac menej veľmi dobrá. K optimálnemu stavu a vývoju porastov prispela aj teplotne mierna zima a relatívne dostatočné množstvo zrážok s rovnomerným rozložením v jarnom období. Priaznivé podmienky pretrvávali aj v období tvorby zrna, ktoré ani vplyvom, našťastie krátkodobo trvajúcich extrémne vysokých teplôt, nezahorelo.

 

Výraznejšie problémy v porastoch pšenice v tomto roku spôsobovali hubové choroby, ktoré sa vyskytovali postupne na celom území krajiny. Z pohľadu pestovateľa si preto porasty nielen pšenice, ale aj ďalších hustosiatych obilnín vyžadovali veľkú pozornosť v ošetrovaní. Napadnutie porastov chorobami, ako sú septoriózy, hnedá škvrnitosť, hrdza, či fuzariózy v klasoch má vplyv na výšku konečnej produkcie. Podľa doc. Ing. K. Hudeca, PhD. jedného z autorov článkov, vlhké podmienky pred kvitnutím sú dôležité najmä pre tvorbu sporulácie a infekčných štruktúr fuzárií na rastlinných zvyškoch, alebo na napadnutých častiach obilnín (napr. báz stebiel alebo listov). Dážď počas kvitnutia následne umožňuje prenos konídií alebo askospór do klasu, ktorý je najcitlivejší počas kvitnutia. Niežeby to pestovatelia nevedeli, ale treba si uvedomiť, že fuzariózy klasu znižujú nielen úrodu, ale aj technologickú kvalitu zrna a kvalitu osiva.

V posledných rokoch sa zvyšuje zaburinenosť obilnín mnohými nebezpečnými burinami ako sú ovos hluchý, proso rozpadavé, iva voškovníkovitá, pýr plazivý, horčiaky, durman obyčajný, ambrózia palinolistá, lipkavec obyčajný a ďalšie. Úspešná regulácia nie iba týchto uvedených druhov burín musí byť komplexná resp. integrovaná. Pestovatelia musia efektívne využívať tak preventívne ako aj nepriame a priame opatrenia. V rámci priamych tak mechanické, ako aj chemické ošetrenie. Aj na túto problematiku je zameraný jeden z príspevkov tejto prílohy.

Mimoriadne suché obdobie na konci júna a začiatkom júla urýchlilo dozrievanie ozimných obilnín – pšenice a jačmeňa. Žatevné práce sa rozbehli v prvom júlovom týždni predovšetkým v nižšie položených regiónoch Slovenska. Prvé výsledky sú podľa očakávania nadpriemerné. Potvrdzujú odhady úrod vychádzajúce z inventarizácie porastov pšenice vykonanej koncom júna NPPC – VÚRV Piešťany, ktorá predpokladá dosiahnutie nadpriemerných hektárových úrod v porovnaní s priemerom rokov 2006 – 2015. Celková produkcia pšenice ozimnej by mala v porovnaní s rokom 2015 stúpnuť o 17,9 percenta. Hektárová úroda v porovnaní s dlhodobým desaťročným priemerom by mala byť vyššia až o 30,1 percenta a čo sa týka porovnania s minulým rokom je predpokladaný nárast úrody o 1,8 percenta.

Avšak úrody, čo ako vysoké a v tomto roku pravdepodobne až rekordné, sú jednou stranou mince, tou druhou sú ceny za rastlinné komodity.

Niet sa čo čudovať, že ceny obilnín vo svete klesajú, keď svetové zásoby týchto komodít neprestajne rastú. K 11. júlu 2016 cena potravinárskej pšenice na svetovom trhu mierne klesla. Na parížskej burze je 161,75 eur za tonu (platí pre september 2016), pritom vlani v júli sa predávala za 205 eur za tonu (MATIF). Na chicagskej burze (CBoT) je pšenica mäkká za 141,45 eur za tonu (platí pre september 2016), v čiernomorskej oblasti je za 163,50 eur za tonu a kŕmna pšenica v Londýne za 156 eur za tonu. Na európskych trhoch sa cena potravinárskej pšenice pohybuje v rozmedzí od 132,37 eur za tonu (Budapešť) do 163 eur za tonu (Hamburg). Cena kŕmnej pšenice sa pohybuje okolo 120 – 150 eur za tonu. Pšenica tvrdá sa predáva v cene už len okolo 200 eur za tonu.

Na Slovensku sa pšenica potravinárska predáva z minuloročnej úrody v cene okolo 120 eur za tonu a kŕmna pšenica v cene približne za 110 eur za tonu.

Pánmi na trhu však nie sú farmári, ale americké a európske burzy, úroveň celosvetových zásob obilia, prípadne ďalších komodít, množstvo a kvalita obilia vyprodukovaného najväčšími svetovými a európskymi producentmi, pretrvávajúca prevaha ponuky nad dopytom a ďalšie faktory.

VIERA UVÍROVÁ

 

psenica-SK-2016-2-web

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *