18.03.2021 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PŠENICA ( jar) + Agronóm č. 2 / 2021

Nachádzať nové riešenia a byť prispôsobivý.

Počas uplynulej zimy sa u nás prejavovali výraznejšie teplotné výkyvy, pričom
najnápadnejšie boli v poslednom zimnom mesiaci – februári. Po vpádoch
arktického vzduchu boli hlavne vo vysokohorských polohách Slovenska
zaznamenané rekordne nízke teploty vzduchu pod –20 °C, ktoré ku koncu
februára vystriedali na daný mesiac nadpriemerne vysoké teploty, niekde
aj nad 15 °C.

             Čo sa týka stavu pôdnej vlahy a sucha, podľa údajov SHMÚ nebol nikde pozorovaný výskyt sucha a ani znížená úroveň pôdnej vlahy. Na väčšine územia na prelome februára a marca prevažovali normálne vlahové podmienky, prípadne nadbytok pôdnej vlahy, a to najviac +40 milimetrov v niektorých lokalitách na východnom Slovensku.

           Staré známe porekadlo – „Kto na pole chodí, tomu sa rodí“, predstavuje jeden z dôležitých princípov trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Častá kontrola porastov a včasné zachytenie chorôb, škodcov a burín sú základným predpokladom správne načasovaného a tým aj účinného zásahu. V súčasnom období je táto potreba podmienená požiadavkami trhového hospodárstva, konkurenciou ako domácou tak zahraničnou a poznatkami, že úroda sa tvorí v procese fotosyntézy, rastu a vývinu. Všetky pestovateľské opatrenia by sa preto mali vzťahovať k určitej fáze rastu a vývinu konkrétnej plodiny.

                V kontexte uvedeného – v prípade rozhodovania sa pestovateľa v ďalšom období je prvoradou dôkladná inventarizácia porastov ozimných obilnín po prezimovaní. Vzhľadom na priebeh počasia počas jesene a zimy, bude treba počítať s doplnením dusíka, síry a vápnika. Zvlášť na zamokrených pôdach je potrebné sa zamerať na celkovú podporu koreňovej sústavy, keďže je jedným z hlavných predpokladov pre tvorbu primerane vysokej úrody. Pokiaľ pestovateľ chce významne podporiť celkový rozvoj koreňa, mal by do technológie zaradiť aplikáciu stimulátora rastu. Využitie biostimulátorov naberá na význame najmä pri eliminácii stresových faktorov súvisiacich nielen s priebehom počasia, pričom správna voľba prípravku môže stres do istej miery obmedziť a zabezpečiť tak
optimálnejší vývin porastu v rozhodujúcich rastových fázach. Pri využití biostimulačných hnojív a stimulátorov rastu je nutné si uvedomiť, že ich účinnosť je podmienená okrem iného aj dobrým kondičným stavom porastu, a to z hľadiska výživy a ochrany.

                Vplyvom meniacich sa klimatických podmienok sa mení aj druhové spektrum húb, napr. z rodu Fusarium spp., popri klasickej fuzarióze klasov sa objavuje klásková fuzarióza klasov, ktorú sme pred tým nepoznali. Dochádza k zmenám v dominancii jednotlivých patogénov, taktiež k zmenám v symptomatike. Zaznamenávame zmeny v období výskytu patogénov, v ich infekčnom cykle (hrdza plevová). Napríklad čoraz viac na význame nadobúda múčnatka trávová, na ktorú vo svojom odbornom príspevku upozorňuje prof. Ing. Kamil Hudec, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Napriek tomu, že v ostatnom období nastáva významný výpadok účinných látok fungicídov, chemické spoločnosti prichádzajú s novými účinnými látkami, resp. s kombináciami už existujúcich
účinných látok. Medzi najnovšie skupiny účinných látok patria fungicídy zo skupiny SDH I. Ich zavedenie do praxe prinieslo zmeny v termínoch ošetrení v prospech termínu T2.

              V neposlednom rade patrí herbicídna ochrana obilnín k najdôležitejším agrotechnickým opatreniam vykonávaným za účelom optimalizácie úrod a zabezpečenia kvality produkcie. Voľba spôsobu a termínu herbicídnej ochrany ozimných obilnín musí vychádzať najmä z poznatkov agronóma, t. j. jeho znalostí o konkrétnom pozemku, pestovanej predplodiny, spôsobu spracovania pôdy, zaburinení pozemku v predchádzajúcich rokoch, a podobne.

           Faktom je, že dosahovanie úrod komplikujú čoraz ťažšie klimatické a ekonomické podmienky, ktoré sa negatívne podpisujú na hospodárení podnikov. Úspešní budú najmä tí pestovatelia, ktorí dokážu nájsť, resp. uplatniť nové riešenia v technológiách ošetrenia poľných plodín a prispôsobiť sa meniacim podmienkam.

VIERA UVÍROVÁ

psenica-1-min

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down