19.07.2023 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PŠENICA ( leto) + Agronóm č. 4 / 2023

Rok 2023 – tak trochu retro aj výnimočný.

Tí starší si určite pamätáme, že takéto teploty, ako aj zrážky, aké v tomto roku zažívame, boli v minulosti celkom normálne. Podľa údajov SHMÚ bol tohtoročný apríl teplotne podnormálny na celom území Slovenska.

Máj bol o –3,4 °C chladnejší ako najteplejší máj v roku 2018, resp. o +3,3 C teplejší ako najchladnejší máj v roku 1991 (aspoň od roku 1931). Jún 2023 skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako normálny. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 20,7 °C v Hurbanove. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 13,2 °C v obci Stratená‑Dobšinská ľadová jaskyňa. Čo sa týka atmosférických zrážok boli v apríli, podobne ako v marci, zaznamenané dosť veľké rozdiely v ich územnom rozložení. Konkrétne na krajnom západe a juhozápade Slovenska spadlo ojedinele viac ako sto milimetrov zrážok, čo je v tomto mesiaci v týchto oblastiach výnimočné. V máji, v poslednom jarnom mesiaci, boli zaznamenané ešte vyššie mesačné úhrny zrážok ako v apríli. Ale podobne, ako v apríli, boli priestorovo dosť rozdielne, čo spôsobili už aj búrky. Najvyššie mesačné úhrny zrážok v máji 2023 dosiahli viac ako 120 milimetrov a ojedinele to bolo aj viac ako 150 milimetrov. Boli to hodnoty, ktoré sa blížili k rekordným mesačným úhrnom zrážok pre tento mesiac na príslušných meteorologických staniciach. V prípade hodnotenia tohtoročného júna – bol na väčšine územia Slovenska zrážkovo silne podnormálny (veľmi suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Percento normálu 1991 – 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 205,3 percenta v Rimavskej Sobote a najnižšie 43 percent v Martine. Nižšie teploty a vyššie úhrny zrážok prajú nielen vegetácii, ale aj rozvoju patogénov na plodinách. Zo škodcov sa v tomto roku na pšenici vo vyššej miere objavili kohútiky. Podľa odborníkov a aj skúseností pestovateľov by tento škodca nepredstavoval väčší problém, pokiaľ by boli k dispozícii dostatočne účinné insekticídy. Natíska sa otázka, čo sme reštrikciami účinných látok dosiahli, ak pestovatelia musia opakovane – vo vyššej miere aplikovať insekticídy, aby aspoň nejako „skrotili“ škodcov, či choroby. Aký vplyv majú početné aplikácie pesticídov na kvalitu životného prostredia, keďže tie „horšie“ účinné látky sú postupne zakazované. Téma je to široká, rozhodne nie je možné uplatňovať „čierno‑biely“ pohľad. Výskyt chorôb je v tomto roku vzhľadom na podmienky (vyššie zrážkové úhrny, nižšie priemerné teploty) naozaj vysoký, čo dokazuje realita v praxi. Na pšenici ozimnej – našej najvýznamnejšej obilnine sa vyskytli prakticky všetky významné a aj menej významné choroby. Vplyv na ich výskyt a rozsah poškodenia má aj odroda – jej náchylnosť na konkrétne patogénne organizmy. Z chorôb sa významne rozšírili hrdze – plevová a pšenicová. Tí pestovatelia, ktorí tieto choroby podcenili a neošetrili v T1 termíne, na to väčšinou doplatili. Najvýznamnejšou chorobou v druhej polovici vegetácie bola jednoznačne septorióza pšenice, ktorej príznaky sa na rastlinách môžu objavovať vo všetkých vývojových fázach a na všetkých nadzemných častiach rastliny. Čo sa týka helmintosporiózy pšenice (DTR) v ostatných rokoch sa pestovateľom pripomína vo forme zvýšeného napadnutia pšeníc, najmä v neskorších rastových fázach. Fuzarióza klasov – ďalšia významná choroba pšenice je na Slovensku závislá od priebehu počasia. Dôsledkom zrážok sú v tomto roku zaznamenané zvýšené výskyty v mnohých lokalitách. Pre pestovateľov je dôležité venovať pozornosť správnej agrotechnike, prevencii a najmä výberu odolnejších odrôd, ktoré v podmienkach častého výskytu choroby pomôžu viac ako fungicídne ošetrenie v prehnojenom poraste náchylnej odrody v extrémne daždivom roku.

Čo dodať – priam nezadržateľne sa blíži zber ozimných obilnín. V kolobehu udalostí tak poľnohospodárov čoskoro čaká založenie budúcej úrody ozimín. Okrem iného je potrebné zabezpečiť osivo, vybrať vhodnú odrodu, ako aj účinné moridlo. Práve morenie osiva je jeden z prvých, ale aj najdôležitejších pilierov ochrany porastu proti škodlivým činiteľom. Aj o tejto aktuálnej téme sa môžete dočítať v jednom z odborných príspevkov v predkladanej odbornej prílohe, ktorú držíte v rukách.

VIERA UVÍROVÁ

https://rno.sk/wp-content/uploads/2023/07/psenica-2-min.pdf

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down