Škody na poľných porastoch spôsobené zverou

"Sme svedkami zmien, ktoré nastali či už vplyvom poľnohospodárskej činnosti, alebo v lesníctve, ktoré priniesli narušenie rovnováhy, zveri sa zmenšil jej areál, menia sa jej ekologické podmienky, narastá jej početnosť a tam, kde sa nachádza - dokáže narobiť veľké škody, ktoré nie je možné ignorovať."

Konštatoval doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre na odbornom seminári spoločnosti KWS začiatkom decembra v Mojmírovciach.

Vývoj škôd je potrebné sledovať, pretože škody nevznikajú náhodne, ale postupne narastajú tak, ako narastá v našej krajine početnosť zveri. Treba povedať, že významnou mierou sa na škodách podieľa aj naša antropická činnosť, t. j. zmeny v krajine, ktoré sa vytvorili vplyvom ľudskej činnosti a taktiež k veľkým chybám dochádza pri poľovníckom plánovaní, pri bonitácii revírov, pri stanovovaní normovaných stavov zveri a pri určovaní početnosti zveri.

Škody na lese a v poľnohospodárstve

Kým v roku 1998 bolo poškodených dohromady  706 hektárov lesa, tak v roku 2011 už to bolo 1900 hektárov lesa, čiže nárast je pomerne vysoký.

Avšak škody zverou v poľnohospodárstve rastú oveľa rýchlejšie. Od roku 1996 narástli sedemnásťkrát, kým škody v lese narástli 2,8 násobne. Ide o škody, ktoré sú evidované v poľovníckej štatistike, čo je podľa J. Slamečku minimum, reálne sú oveľa vyššie.

„Na ochranu lesa sa vynaložilo 0,95 milióna eur, ale na ochranu proti škodám na poli len 34 tisíc eur, čo je 30 násobne menej. Z uvedeného vyplýva, že lesy si chránime a polia takmer vôbec,“ uviedol k problematike.

V roku 2015 boli v rastlinnej výrobe nahlásené škody vo výške 1,5 milióna eur, z ktorých sa uhradilo len 131 tisíc eur, t. j. len 8,8 percenta. Je to neudržateľný vývoj, pretože škody v prepočte na jeden hektár neustále rastú, ale miera úhrady za škody klesá. Je to dôkaz, že s daným problémom je potrebné sa intenzívne zaoberať. Priemerná ročná výška škôd za posledných 5 rokov je 952 tisíc eur, resp. 40,75 eura na 100 hektárov.

Najviac škôd je evidovaných v Banskobystrickom kraji – 262 000 euro ročne. Najviac škôd na 100 hektárov zaznamenal Trenčiansky kraj, až 89 eur na 100 hektárov. Suma nahlásených škôd je podľa J. Slamečku značne podhodnotená.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *