Skvapalnený propán ako odpoveď na hľadanie ekologického a ekonomického zdroja vykurovania

Prehodnotenie spôsobov vykurovania sa vzhľadom na súčasnú situáciu nevyhlo ani verejným a obecným budovám. Budovy v tomto sektore potrebujú efektívny vykurovací systém s vysokou účinnosťou, nízkymi nákladmi a komfortnou prevádzkou. V neposlednom rade je to ekologickosť prevádzky, ktorá je pre verejné budovy nevyhnutná aj z hľadiska dotačných schém. Zemný plyn bol voľbou číslo jeden v lokalitách s pripojením. Jeho neustále rastúce náklady a obavy o dostupnosť však teraz prevážili misky váh na stranu voľby číslo dva - kvapalného propánu.

Kvapalný propán a menej používaná zmes propánu a butánu je osvedčený, pohodlný a bezpečný zdroj. Vďaka nízkym obstarávacím nákladom konkuroval napríklad tepelným čerpadlám už v časoch pred zvýšením cien. Je vhodný do všetkých typov priestorov, či už ide o obecné úrady, školy, domovy dôchodcov alebo hotely. Keďže pri spaľovaní kvapalného propánu nevzniká prach ani popol, je tento zdroj jedným z najekologickejších spôsobov, ktorý nezhoršuje kvalitu ovzdušia v okolí zdroja. V súvislosti so spomínanými tepelnými čerpadlami treba spomenúť aj nulové emisie hluku.

Cena a dostupnosť v kontexte doby

Propán sa vyrába skvapalnením ropných plynov vznikajúcich pri rafinácii ropy prostredníctvom tlaku a nízkej teploty. Do plynného stavu sa vracia až tesne pred vstupom do horáka - počas prepravy a v skladovacích nádržiach na mieste zostáva v kvapalnom stave. Česká rodinná spoločnosť TOMEGAS, ktorá môže ponúknuť viac ako 25 rokov skúseností a množstvo referencií, dlhodobo spolupracuje s dodávateľmi zo Západu, najmä z Nemecka, z dôvodu kvality. Dodávky preto nie sú závislé od vývoja vzťahov s Ruskom a cenu kvapalného propánu a propán-butánových zmesí neovplyvnilo zvýšenie cien energií. Stačí sa pozrieť na vývoj cien LPG na čerpacích staniciach.

Zníženie akvizičných nákladov na minimum

Kvapalný propán (alebo zmes propánu a butánu) by sa mal skladovať v dostatočnom množstve na samotnom pozemku. Táto "nevýhoda" sa v posledných mesiacoch stala skôr výhodou: zaručuje určitý stupeň autonómie a včasné predplnenie. Spôsob skladovania nádrží je dvojaký - podzemné, kde nenarúšajú vzhľad okolia, alebo nadzemné, čo zasa uľahčuje ich kontrolu a údržbu. Okrem toho si nadzemné skladovacie nádrže možno prenajať od prevádzkovateľa, čím sa ďalej znižujú obstarávacie náklady. Skvapalnené plyny možno použiť pre akýkoľvek typ plynového kotla, zákazník nie je povinný uzatvárať žiadne odbery a vždy zaplatí jednorazovú sumu za doplnenie nádrže. Propán-bután je lacnejší, čistý propán má vyššie oktánové číslo a je čistejší s minimálnym obsahom síry. Skladá sa len z uhlíka a vodíka a má výhrevnosť 46,4 MJ/kg (najvyššiu spomedzi palív).

Dodávateľ môže pomôcť pri počiatočnom zvažovaní

V oblasti skvapalneného propánu a propán-butánu je spoločnosť TOMEGAS lídrom na trhu v Českej republike a môže svojim zákazníkom pomôcť nielen s návrhom optimálneho výkonu, ale aj s prvotným posúdením vhodnosti a nákladov na prechod z iných zdrojov tepla. Spolupráca s odborníkom podložená dlhoročnými skúsenosťami je veľkou výhodou v procese projektovania. Pretože len dobre premyslený a nastavený systém zásobovania tepelnou energiou je kľúčom k dlhodobej ekonomickej a environmentálnej efektívnosti.

www.tomegas.sk

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down