Skvapalnený propán sa čoraz viac využíva pri modernizácii poľnohospodárskych prevádzok.

Hľadanie najvhodnejšieho zdroja tepelnej energie nedáva v posledných mesiacoch spať mnohým podnikom nielen v poľnohospodárskom sektore. Nárast cien, ako aj obavy z prerušenia dodávok zemného plynu môžu často urýchliť dlho plánovanú modernizáciu zariadení a prinútiť k prehodnoteniu celkovej energetickej koncepcie. Rastie potreba istej miery autonómie, ktorá jediná môže poskytnúť istotu. Vďaka svojej nákladovej efektívnosti sa kvapalný propán začal používať viac ako kedykoľvek predtým. Je to spôsobené aj tým, že prechod zo zemného plynu nie je investične ani technologicky náročný.

Skvapalnený propán a v menšej miere zmesi propánu a butánu sa používajú v mnohých odvetviach v celom spektre poľnohospodárskej výroby. Skvapalnený propán napríklad dosahuje vynikajúce výsledky pri sušení obilia, čo výrazne predlžuje čas skladovania a zvyšuje aj možnosti ďalšej distribúcie do zahraničia. Existujú však aj pestovateľské pálenice, ktoré potrebujú vykurovať kotly v destilačných zariadeniach, pražičky v pražiarňach kávy alebo varne v malých pivovaroch. V oblasti chovu hospodárskych zvierat majitelia a prevádzkovatelia najčastejšie riešia, ako vykurovať hydinárske a chovateľské zariadenia.

Premyslená energetická koncepcia je základom úspešnej prevádzky

Každá prevádzka zvyčajne potrebuje riešenie šité na mieru a vhodnosť alebo lepšie povedané náklady na prechod na kvapalný propán z aktuálne používaného paliva by mali byť predmetom premysleného rozpočtu. Ten najlepšie pripraví odborník, ktorý má za sebou bohaté skúsenosti. V oblasti kvapalného propánu a propán-butánu na českom trhu dominuje spoločnosť TOMEGAS, ktorá môže ponúknuť viac ako 25 rokov skúseností a množstvo referencií. Práve preto, že nie sú na trhu s energiami nováčikmi, dobre vedia, aké dôležité je, najmä v kontexte súčasnej situácie, mať dobre premyslený a nastavený systém dodávok tepelnej energie. A to aj v prípade kombinácie viacerých rôznych zdrojov, čo si niektoré špecifické prevádzky vyžadujú.

Skladovanie skvapalneného plynu je dnes výhodou
Zásobníky skvapalneného plynu

Skladovanie skvapalneného plynu je dnes výhodou

Rozdiel oproti "sieťovej" energii je pri kvapalnom propáne a propán-butáne zrejmý - potreba skladovať určité množstvo v špeciálnych zásobníkoch na pozemku. Možnosť prenájmu nádrží, ktorá umožňuje aj pravidelný servis, výrazne prispieva k minimalizácii obstarávacích nákladov. Okrem toho v súvislosti s udalosťami posledných mesiacov sa skutočnosť, že závod má vlastné zásobníky energie, stala dôležitejšou. Okrem toho je možné automaticky riadiť aj plynulosť dopĺňania - dodávateľ môže doplniť nádrže cisternou vždy, keď hladina klesne pod určitú úroveň, takže prevádzku neohrozujú žiadne výpadky.

Kvapalný propán nie je závislý od dodávateľov z východu

Prečo sa kvapalný propán vyhol prudkému nárastu cien? Propán sa vyrába skvapalnením ropných plynov, ktoré vznikajú pri rafinácii ropy tlakom a pri nízkej teplote. Do plynného stavu sa vracia až tesne pred vstupom do horáka - počas prepravy a v skladovacích nádržiach na mieste zostáva kvapalný. Najmä z dôvodu kvality spoločnosť TOMEGAS už mnoho rokov spolupracuje výlučne s osvedčenými dodávateľmi zo Západu, väčšinou z Nemecka. Kvapalný propán (alebo zmes propánu a butánu) možno použiť pre akýkoľvek typ plynového kotla, zákazník nie je povinný vykonávať žiadne odbery, za doplnenie nádrže platí vždy paušálnu sumu a jeho spaľovaním nevznikajú takmer žiadne škodlivé emisie (vďaka tomu nie je potrebné kupovať emisné kvóty). Propán-bután je lacnejší, čistý propán má vyššie oktánové číslo a je čistejší s minimálnym obsahom síry. Pozostáva len z uhlíka a vodíka a má výhrevnosť 46,4 MJ/kg (najvyššia spomedzi palív).¨

www.tomegas.sk

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down