04.08.2023 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Šali sa voda vracia späť do krajiny

Závlahové systémy na Slovensku sú vybudované na približne 320 tis. hektároch, pričom v prevádzke je v súčasnosti menej ako tretina. Infraštruktúra hydromeliorácií, ktorá bola budovaná od polovice 20. storočia, zahŕňala odvodňovaciu sieť, ako aj závlahovú sústavu vrátane zhruba dvesto závlahových vodných nádrži a čerpacích staníc. Po roku 1989 prešla správa tejto infraštruktúry viacerými zmenami vrátane systému financovania, kedy bol v roku 2001 bez náhrady zrušený Štátny fond na zúrodnenie pôdy. V roku 2004, keď Slovenská republika vstupovala do Európskej únie, tu však nebola jasná vízia, ako zabezpečiť využitie, prevádzku a financovanie vybudovanej melioračnej infraštruktúry.

Na týchto faktoch sa počas uplynulých dvoch desaťročí nič nezmenilo, čo je škoda. A to najmä s ohľadom na skutočnosť, že v čase klimatickej zmeny a rastúceho deficitu zrážok je využitie závlahovej vody pre poľnohospodárstvo kľúčové, rovnako ako využitie siete závlahových kanálov pre návrat vody do krajiny. Zmena však, zdá sa, prichádza práve teraz. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky práve rozpracúva cestovnú mapu obehového biohospodárstva, v rámci ktorej podporuje návrat živín do pôdy vrátane využitia dnových sedimentov zo závlahových vodných nádrží a sedimentov z odvodňovacích kanálov na zvýšenie obsahu organického materiálu v pôde. Nový prístup k hydromelioráciám bol definovaný materiálom „Súbor opatrení hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku" ktorý uznesením č. 784/2022 schválila vláda SR dňa 14. decembra 2022. Materiál je plne v súlade s medzinárodnými požiadavkami na využívanie melioračnej infraštruktúry. Podpora boja proti suchu, adaptácia štruktúr krajiny na zmeny klímy ako aj návrat vody do krajiny tak naberá stále reálnejšie kontúry, čo podčiarkuje aj prvá lastovička, ktorá sa objavila v okrese Šaľa.

Práve tu sa 19. júla pri Vodnom diele Kráľová uskutočnilo informačné podujatie, ktoré malo za cieľ prezentovať rekonštrukciu čerpacej stanice, piatich stavidiel a vykonanie základnej rekonštrukcie na závlahovom kanáli Šaľa – Kolárovo, vďaka čomu môže byť predmetný kanál opäť napustený vodou. Prezentovaný bol taktiež prínos pre krajinu, ako aj poukázanie na možnosti pre poľnohospodárov zapojiť sa do odberu závlahovej vody pre zlepšenie svojej produkcie.

„Nemožné“ sa stalo skutočnosťou

Infraštruktúra slovenských meliorácií by mala byť využívaná najmä na zabezpečenie závlahovej vody pre poľnohospodárov, lesníkov a krajinu. Roľnícke družstvo Šaľa, miestni poľovníci a ďalšie subjekty sa tak pred rokom obrátili na MPRV SR s dotazom o možnosti opätovného napustenia závlahového kanála prechádzajúceho mestom, ktorý v minulosti poskytoval závlahovú vodu miestnym poľnohospodárom. Po páde režimu ho však postihol podobný osud, ako ďalšie časti závlahových sietí - vysychal a dlhých 15 rokov bol prakticky bez života.

MPRV SR a Hydromeliorácie š.p. dospeli v kooperácii s miestnym podnikom ku riešeniu situácie, vďaka čomu sa pristúpilo ku oprave jednotlivých častí a mechanizmov, potrebných ku prevádzke tohto kanála. V rámci stretnutia sme mali možnosť navštíviť tri lokality: VD Kráľová – čerpaciu stanicu pre závlahovú vodu, ktorá funguje na princípe gravitačného odberu z vodného diela; prvé stavidlo, ktorým sa napúšťa voda do závlahového kanála a miestny podnik, z ktorého strany iniciatíva viedla až ku opätovnému spusteniu závlahového kanála Šaľa – Kolárovo. Rekonštrukčné práce priniesli svoje ovocie a tak sme v prítomnosti štátneho tajomníka MPRV SR, Martina Kováča a riaditeľa Hydromeliorácie š.p., Mariána Šuláka mohli sledovať demonštráciu funkčnosti jednotlivých mechanizmov, ako aj napúšťanie časti závlahového kanála, ktorý teraz môže slúžiť tomu, na čo bol pôvodne určený – prinášať vodu do krajiny. Celková dĺžka tohto kanála pritom činí približne 38 km. „Hydromeliorácie prechádzajú zásadnou transformáciou, a to nielen ako štátny podnik, ale aj využívanie hydromeliorácií v krajine ako také. Za tých 34 rokov po revolúcii sme prešli od socialistického poľnohospodárstva na trhovú ekonomiku a vstúpili sme do Európskej únie. Zásadne sa zmenili ceny energií a o 180° sa zmenil i systém financovania štátneho podniku Hydromeliorácie. Zároveň žijeme v dobe, kedy pociťujeme dôsledky klimatickej zmeny a vidíme, že každým rokom sa klimatické podmienky zhoršujú,“ uviedol počas stretnutia štátny tajomník MPRV SR, Martin Kováč, podľa ktorého sú závlahy témou aj na medzinárodnej úrovni.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down