Varistar® - Váš špecialista pre variabilné aplikácie

Variabilné aplikácie sú jednou z ciest pre zachovanie ziskovosti rastlinnej výroby. Rôzne systémy, ktoré variabilné aplikácie ponúkajú je mnoho, avšak kvalita aj ponuka služieb je veľmi rozdielna. V tomto článku by sme vám radi načrtli, v čom sa naša služba od ostatných poskytovateľov líši a prečo by ste si ako svojho partnera mali vybrať práve Varistar.

Kvalitné mapové podklady

Základom pre variabilné aplikácie je zber a využitie veľkého množstva údajov, či už ide o historické a aktuálne satelitné snímky, pôdne rozbory, reliéf terénu alebo osevné plány. Spracovaním týchto podkladov vznikne tzv. mapa relatívneho výnosového potenciálu (RVP), ktorá rozdeľuje jednotlivé polia do rôzne výnosových produkčných zón.

Samozrejme, čím viac je k dispozícii údajov, tým má výsledná mapa väčšiu vypovedaciu hodnotu. A práve tu sa najviac prejavuje rozdiel medzi jednotlivými spoločnosťami. Niektoré z nich na tvorbu RVP využívajú údaje iba z jedného roka, resp. niekoľkých jarných mesiacov. Takýto dátový rad je samozrejme nedostatočný a nepostihuje dlhodobý stav na danom pozemku. Varistar pre spracovanie máp využíva 10-ročný rad satelitných snímok, ktorý eliminuje prípadné medziročné výkyvy.

Našim hlavným zdrojom satelitných snímok sú údaje z komerčnej konštelácie PlanetScope. Ide o snímky s vysokým rozlíšením 3 x 3 m/pixel (čo je viac ako 10x vyššie rozlíšenie, než má bežne používaný satelit Sentinel-2, ktorý poskytuje snímky zadarmo) s dostupnosťou nových údajov každý deň (Sentinel-2 cca 1x za 4 – 5 dní).

Pri tvorbe máp RVP využívame pokročilé technológie vrátane umelej inteligencie (AI), ktorá vie pracovať aj s pôdnymi blokmi osiatymi dvoma a viac plodinami, biopásmi a ďalšími prvkami, ktorých na našich poliach bude so zmenami legislatívy pribúdať. Samotné satelitné snímky medzi vyššie uvedenými plochami samozrejme nerozlišujú, pritom vegetačné indexy rôznych pásov a aj produkčných plodín medzi sebou sa diametrálne líšia a ovplyvňujú tak kvalitu výslednej mapy RVP.

Varistar pristupuje ku každému poľu zvlášť a vďaka novo integrovanému riešeniu sme schopní prevažnú väčšinu týchto nezrovnalostí automaticky rozpoznať, geometrie upraviť a vegetačné indexy spočítať tak, aby zodpovedali skutočnosti na poli. Všetky spracované mapy RVP navyše prechádzame s našimi klientmi, ktorí môžu aj na základe svojich skúseností ovplyvniť ich výslednú podobu.

Novinkou tejto sezóny je možnosť upraviť aplikačné dávky v údolniciach. Údolnice v mapách často korelujú so zónami s vyšším výnosovým potenciálom. Je to jednak z dôvodu väčšej dostupnosti vody, ale aj vďaka tomu, že sa tu živiny (typicky dusík) spoločne s vodou splavujú z okolitých častí polí.

Varistar mapy relatívneho výnosového potenciálu ponúkajú podklad pre všetky typy aplikácií, t. j. variabilné hnojenie dusíkom, základné hnojenie, siatie a variabilnú, selektívnu a cielenú aplikáciu POR. Ako jediní na trhu umožňujeme pripraviť aplikačnú mapu aj ako kombinácia mapy RVP a aktuálnej satelitnej snímky alebo mapy RVP a pôdnych rozborov.

Vysoká kompatibilita techniky

Ak dávku na rozmetadle, sejacom stroji alebo postrekovači nastavujete na termináli elektronicky, je vysoká pravdepodobnosť, že môžete naplno našu službu využívať. V súčasnosti sme kompatibilní s viac ako 95 % poľnohospodárskej techniky s aj bez ISOBUS.

Pred podpísaním zmluvy vždy kontrolujeme kompatibilitu a navrhujeme vhodné riešenie bez dodatočných investícií. Do niektorých terminálov vieme nahrať mapy priamo (napr. John Deere, AG Leader, Raven), v ostatných prípadoch využívame vlastné terminály Varistar One a Varistar Direct, ktoré sú v rámci služby zadarmo.

Technická podpora a servis v cene služby

Systém Varistar je užívateľsky prívetivý a jednoduchý na ovládanie, napriek tomu je však súčasťou našej služby technická podpora. Terminály vždy kompletne nainštalujeme do poľnohospodárskej techniky, nastavíme a vyskúšame. Samozrejmou súčasťou je školenie personálu, pripravené máme podrobné návody pre všetky terminály. Technici na zákazníckej linke sú pripravení riešiť prípadné problémy na diaľku vďaka vzdialenej podpore. Servisný zásah na mieste je pre našich klientov na nami dodanej technike úplne zadarmo.

Varistar Vám ponúka komplexnú službu pre variabilné aplikácie s dlhodobo overenými prínosmi - 150 poloprevádzkových pokusov za posledných 5 rokov, priemerné zvýšenie výnosu o 9 %, cca 138 EUR/ha. S Varistarom môžete vytvárať aplikačné mapy pre variabilné hnojenie, siatie i aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín. Navyše vďaka vysokej kompatibilite systému naši zákazníci môžu využiť existujúcu mechanizáciu bez nutnosti investícií do nových strojov a zariadení. Ak chcete tiež využívať výhody týchto technológií, neváhajte nás kontaktovať na varistar.sk.

Ing. Martina Semrádová

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down