09.09.2015 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vinohradnícky deň - Gbelce

Spoločnosť Syngenta Slovakia s. r. o. usporiadala 19. augusta pre pozvaných pestovateľov v rámci „Vinohradníckeho dňa“ prehliadku komplexnej technológie ochrany viniča hroznorodého proti hospodársky významným patogénom a prenášačom závažných ochorení viniča v spolupráci s pestovateľom a vinárskym podnikom HR Winery Gbelce. Súčasťou prezentácie bolo praktické predvedenie vinohradníckej techniky spoločnosťami Oslavan Slovakia, s. r. o., Dendros, s. r. o. a ADACOM progatec, s. r. o.

Na úvod privítal hostí podujatia Ing. Milan Vilhan, regionálny obchodný manažér, ktorý predstavil spoločnosť Syngeta Slovakia ako relevantného partnera pre vinohradníkov: „Naše riešenia –Vaše požiadavky, v spoločnom úsilí dosiahnuť vzájomnú spokojnosť.“

Príspevky prezentujúcich boli, okrem iného, zamerané na prognózu a signalizáciu nástupu infekcií vo vinohrade, na komplexné riešenia ochrany viniča proti najdôležitejším patogénom a prenášačom chorôb, ďalej na analýzy vzoriek hrozna s cieľom zistiť prítomnosť rezíduí v integrovanej produkcii.

Signalizačný systém vo vinohrade

Ako prvý prezentujúci vystúpil zástupca spoločnosti Quantislabs z Maďarska pán Huszthy Balázs predstavil signalizačný systém do vinohradov, pomocou ktorého pestovateľ získa informácie o priebehu počasia priamo z konkrétnych parciel vinohradu, podľa záujmu a v reálnom čase, kde oproti minulosti, informácie získaval od najbližšej meteorologickej stanice.

„Systém vyhodnocuje mikroklímu vinohradu. Jeho súčasťou sú senzory, rozložené vo vinohradoch priestorovo aj výškovo, prípadne na jednotlivých svahoch. V senzoroch je uložená GSM karta, ktorá zhromažďuje údaje: zrážky, vlhkosť listovej plochy, slnečné žiarenie t. j. všetky podstatné údaje, ktoré sú potrebné k vyhodnoteniu nástupu infekcie. Dáta sú spracované a vyhodnotené počítačovým programom, ktorý indikuje, či sú splnené podmienky nástupu infekcie - napadnutie viniča patogénom,“ vysvetlil činnosť systému p. Huszthy. Celá technológia pestovania viniča sa tak zjednodušuje a spresňuje. Pomocou týchto senzorov je možné získať údaje nielen po hodinách, ale dokonca po minútach. Pestovateľ vie, čo sa deje v jednotlivých lokalitách vinohradov a na základe uvedeného dokáže účelne zasiahnuť v určitej ohrozenej lokalite, čím sa vyhne celoplošnej aplikácii fungicídov.

Zber údajov – minulosť a súčasnosť

Súčasťou prezentácie bol krátky film z päťdesiatych rokov o tom, ako vyzeral zber a metodika hodnotenia údajov priebehu počasia a teda jednotlivých meteorologických prvkov v minulosti a ako je tomu v súčasnosti. Zber údajov uskutočňovala lokálna meteorologická stanica, ktorá pri stanovení tlaku infekcie vychádzala z  hodnôt nameraných za 24 hodín a až po vyhodnotení údajov sa vyrozumeli pestovatelia v rámci príslušnej oblasti o infekčnom tlaku napr. peronospóry.

Súčasnosť spočíva v tom, že sa údaje vyhodnocujú v rámci jednotlivých lokalít vinohradu, ktoré sa môžu od seba líšiť mikroklimaticky, t. j. iným priebehom meteorologických prvkov. K nástupu infekcie stačí niekoľko hodín a zásah, ktorý vinohradník na základe údajov uplatní, je maximálne účelný a len v tej lokalite, kde hrozí infekčný tlak.

Sofistikovaný prístup k práci

Senzor sa skladá zo slnečného kolektora, zrážkomera a zariadenia, ktoré sa umiestňuje do zóny listov a strapcov – meria vlhkosť listovej plochy. V prípade, ak sa pestovateľ nenachádza dlhšie vo vinohrade, môže byť informovaný o aktuálnom stave podmienok prostredia prostredníctvom aplikácie mobilného telefónu, alebo počítača. Výhody pre pestovateľa sú v úspore nákladov na fungicídy, v úspore pohonných hmôt, efektívnejšom využívaní pracovnej sily, času a celkovo v účelnej organizácii pracovného dňa. Softvér je dostupný aj v slovenskom jazyku. Vyhodnocuje získané údaje pre signalizáciu štyroch najdôležitejších chorôb viniča hroznorodého: múčnatky, peronospóry, čiernej hniloby a plesni sivej. Systém obsahuje zoznam povolených prípravkov proti jednotlivým chorobám viniča a súčasťou je aj IT denník aplikácie postrekov s rozšírenými informáciami o dobe ochrany prípravkov proti konkrétnej chorobe. Do systému je možné zaznamenať všetky práce, ktoré sa vykonali vo vinohrade, čím systém slúži aj ako technologická karta. Pre pestovateľa je výhodou aj to, že po zanalyzovaní dát získaných v priebehu sezóny, dokáže vyhodnotiť aj podmienky zimného obdobia, ktoré sú rozhodujúce pre výskyt určitej choroby v nasledujúcom roku.

Prináša úžitok nielen veľkým pestovateľom s výmerou vinohradov nad 80 – 100 hektárov, ale aj menším pestovateľom, ktorí majú 4 – 5 hektárov. Najväčšou prednosťou systému pre pestovateľa je v tom, že skorým zásahom predíde nástupu primárnej infekcie, čoho výsledkom je senzoricky kvalitná a väčšia úroda zdravého a nepoškodeného hrozna.

Systém signalizácie výskytu chorôb dostal uznanie na medzinárodnom fóre.

Analýza hrozna na prítomnosť rezíduí

S príspevkom zameraným na laboratórnu analýzu vzoriek hrozna vystúpili MVDr. Terézia Vlasáková a Ing. Ladislav Nagy zo spoločnosti Eurofins Bel/Novamann, s. r. o., ktorá je najväčším súkromným akreditovaným laboratóriom na Slovensku so sídlom v Nových Zámkoch.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down