21.12.2015 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Za 7. odborným seminárom „Mak siaty pre Slovensko“

V druhej polovici novembra 2015 sa v priestoroch NPPC – VÚRV Piešťany stretlo viac ako 70 účastníkov na 7. medzinárodnom odbornom seminári „Mak siaty pre Slovensko“. Seminár organizovali NPPC – VÚRV Piešťany spoločne s firmou Labris s. r. o.

Seminár otvoril prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny riaditeľ NPPC Lužianky, ktorý prítomných privítal a vyjadril potešenie nad bohatou účasťou.

VŠS Malý Šariš – tradičný šľachtiteľ maku

Následne pokračovala so svojou prednáškou RNDr. Darina Muchová, PhD. z NPPC – VŠS Malý Šariš s vystúpením na tému „Aktivity NPPC – VŠS Malý Šariš v oblasti šľachtenia
a technológie pestovania maku siateho“. Vo svojej prednáške uviedla, že NPPC – Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš sa zaoberá šľachtením maku siateho od roku 1961. Doteraz bolo registrovaných celkom deväť odrôd. Za ostatných päť rokov boli z daného pracoviska registrované dve odrody - Bergam a Maratón, v Českej republike. Okrem novošľachtenia, stanica zabezpečuje aj udržiavacie šľachtenie, množenie a výrobu základného a certifikovaného osiva odrôd Albín, Bergam, Gerlach, Major, Maratón a Opal. VŠS Malý Šariš je jedným z riešiteľských pracovísk, ktoré sa pod záštitou Génovej banky Slovenskej republiky podieľa na získavaní a monitorovaní nových genetických zdrojov maku siateho. Základný a aplikovaný výskum týkajúci sa maku siateho bol v rokoch 2011 - 2014 realizovaný v rámci projektu APVV - „Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel“, ktorého hlavným riešiteľom bol VÚRV Piešťany.

Prípravky organického pôvodu

Seminár pokračoval vystúpením zástupkyne firmy Organix, Ing. Evy Sabakovej s témou „Prípravky firmy Organix pre pestovanie maku. E. Sabaková uviedla, že orientácia firmy na prípravky organického pôvodu vyplynula z meniacich sa pôdno - klimatických podmienok pestovania plodín. Podmienkou zaradenia prípravku do ich portfólia sú nielen priaznivé referencie vo forme pokusov a skúseností výrobcov – ich partnerov, ale aj niekoľkoročné skúšanie v našich podmienkach. Pri výbere prípravkov dbajú hlavne na účinok, ekologickú nezávadnosť a ekonomickú efektívnosť.

Mak – naša plodina

Prednáška „Progres vo výskume arómy semena maku siateho“ Ing. Márie Kopuncovej z NPPC – VÚP Bratislava, sumarizovala výsledky komplexného štúdia arómy 13 potravinárskych odrôd semena maku siateho (Papaver somniferum L.), z ktorých 12 bolo dopestovaných v dvoch rôznych lokalitách Slovenska a 3 vzoriek technického maku.

„V zložení prchavej frakcie modro-semenných odrôd bola pozorovaná len veľmi malá variabilita. Naopak, u jedinej analyzovanej bielo-semennej odrody Albín sa zistilo kvalitatívne i kvantitatívne vyššie zastúpenie prchavých látok, čo sa prejavilo aj senzoricky v celkovom charaktere arómy, ktorá výrazne pripomínala vlašské orechy. Taktiež GC-FID/O analýzy potvrdili bohatšiu a plnšiu arómu odrody Albín z hľadiska počtu aj intenzity detegovaných aróma-aktívnych látok v porovnaní s dvomi aromaticky najvýraznejšími modro-semennými odrodami Gerlach a Malsar,“ uviedla k výsledkom M. Kopuncová.

Biely mak v pekárskych výrobkoch

Po nej vystúpila zástupkyňa NPPC – VÚRV Piešťany RNDr. Andrea Lančaričová, PhD. s témou: „ Aplikácia bieleho maku v pekárskych výrobkoch“, pričom konštatovala, že mak siaty je plodinou pestovanou takmer po celom svete z dôvodu farmaceutického a potravinárskeho využitia. Aj napriek prísnej legislatíve pestovania maku na Slovensku, ktorá výrazne obmedzila jeho pestovateľské plochy, zostáva našou tradičnou plodinou. Makové semeno sa využíva pri príprave kysnutého pečiva a je vhodné na rôzne posýpky a plnky. Makový olej je kulinárskou pochúťkou a odporúča sa predovšetkým pri príprave studených jedál. Venovala sa tak nutričnému zloženiu maku, ako aj odrode Albín, bielemu maku a pekárskym výrobkom i uplatneniu bieleho maku v praxi.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down